הודעה בפורוםשאלהש ‏5.6.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר בוסתן מור ‏7.6.17
הודעה בפורוםשאלהלירז ‏4.6.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר בוסתן מור ‏7.6.17
הודעה בפורוםצירים בשבוע 33לאה ‏4.6.17
הודעה בפורוםצירים בשבוע 33ד"ר בוסתן מור ‏4.6.17
הודעה בפורוםשאלהש ‏2.6.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר בוסתן מור ‏4.6.17
הודעה בפורוםדפיקות לב מואצותיעל ‏31.5.17
הודעה בפורוםדפיקות לב מואצותד"ר בראונשטיין מיכל ‏3.6.17
הודעה בפורוםשאלה בנושא עבוד בחימראנונימי ‏30.5.17
הודעה בפורוםשאלה בנושא עבוד בחימרד"ר בוסתן מור ‏4.6.17
הודעה בפורוםהיריוןעדי ‏27.5.17
הודעה בפורוםהיריוןד"ר בוסתן מור ‏30.5.17
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןאלה ‏26.5.17
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןד"ר לייטס סופיה ‏26.5.17
הודעה בפורוםקנדידה ונסיון להרותד"ר בראונשטיין מיכל ‏25.5.17
הודעה בפורוםהריון וקסרלטויונית ‏23.5.17
הודעה בפורוםחשש סלמונלה וחיידקים וזיהום בפרטד"ר בוסתן מור ‏30.5.17
הודעה בפורוםחדרי מוח מוגדליםאנונימי ‏21.5.17
הודעה בפורוםחדרי מוח מוגדליםד"ר לייטס סופיה ‏7.7.17
הודעה בפורוםיחסי מיןאורנה ‏20.5.17
הודעה בפורוםבטא ואולטרא'אפרת ‏18.5.17
הודעה בפורוםבטא ואולטרא'ד"ר בראונשטיין מיכל ‏21.5.17
הודעה בפורוםאנטי די לאחר מי שפירעמית ‏17.5.17
הודעה בפורוםאנטי די לאחר מי שפירד"ר בראונשטיין מיכל ‏21.5.17
הודעה בפורוםאבעבועות רוח בהריוןאנונימי ‏17.5.17
הודעה בפורוםאבעבועות רוח בהריוןד"ר בראונשטיין מיכל ‏21.5.17
הודעה בפורוםקיצור צוואר ומשפךשיר ‏14.5.17
הודעה בפורוםקיצור צוואר ומשפךד"ר לייטס סופיה ‏26.5.17
הודעה בפורוםשימוש בקרם הגנה מהשמש - בהריוןד"ר לייטס סופיה ‏26.5.17
הודעה בפורוםשאלה דחופהאנונימי ‏13.5.17
הודעה בפורוםשאלה דחופהד"ר לייטס סופיה ‏26.5.17
הודעה בפורוםשאלהאנונימי ‏12.5.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר בוסתן מור ‏16.5.17
הודעה בפורוםשאלהש ‏12.5.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר בוסתן מור ‏16.5.17
הודעה בפורוםנטילת פרנאל וברזל בהריוןד"ר בוסתן מור ‏16.5.17
הודעה בפורוםשאלה נוספת cmvאנונימי ‏10.5.17
הודעה בפורוםCmv בהריוןאנונימי ‏10.5.17
הודעה בפורוםCmv בהריוןד"ר בראונשטיין מיכל ‏12.5.17
הודעה בפורוםבטאאפרת ‏9.5.17
הודעה בפורוםבטאד"ר בראונשטיין מיכל ‏11.5.17
הודעה בפורוםהריון?!בילבי ‏8.5.17
הודעה בפורוםהריון?!ד"ר בוסתן מור ‏9.5.17
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריון - שאלת המשךד"ר לייטס סופיה ‏7.5.17
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריון - שואלת שובד"ר לייטס סופיה ‏4.5.17
הודעה בפורוםתנועות עוברהריונית 31 ‏3.5.17
הודעה בפורוםתנועות עוברד"ר בוסתן מור ‏4.5.17
הודעה בפורוםעקיצה מחרק לא ידוע - חודש שישיד"ר בוסתן מור ‏4.5.17