הודעה בפורוםצילום רחםמיכל ‏7.10.17
הודעה בפורוםצילום רחםד"ר לייטס סופיה ‏8.10.17
הודעה בפורוםמחזור לא סדיר בת 12דנה ‏1.10.17
הודעה בפורוםמחזור לא סדיר בת 12ד"ר בראונשטיין מיכל ‏24.10.17
הודעה בפורוםריח של ברטוליןבר ‏30.9.17
הודעה בפורוםריח של ברטוליןד"ר לייטס סופיה ‏1.10.17
הודעה בפורוםריחדנה ‏27.9.17
הודעה בפורוםריחד"ר בראונשטיין מיכל ‏30.9.17
הודעה בפורוםפרימולוט נוראני ‏19.9.17
הודעה בפורוםפרימולוט נורד"ר בראונשטיין מיכל ‏30.9.17
הודעה בפורוםדימום לאחר הוצאת שרירןד"ר בראונשטיין מיכל ‏30.9.17
הודעה בפורוםחיידק בנרתיקליז ‏10.9.17
הודעה בפורוםחיידק בנרתיקד"ר קוגן צביה ‏15.9.17
הודעה בפורוםבדיקת פאפליז ‏30.8.17
הודעה בפורוםבדיקת פאפד"ר בראונשטיין מיכל ‏31.8.17
הודעה בפורוםהפרשות מהנרתיק- סיבה לדאגה?ד"ר בראונשטיין מיכל ‏31.8.17
הודעה בפורוםקונדילומהנטע ‏27.8.17
הודעה בפורוםקונדילומהד"ר קוגן צביה ‏1.9.17
הודעה בפורוםהנקה מחזור ופוסטינורמאיה ‏24.8.17
הודעה בפורוםהנקה מחזור ופוסטינורד"ר קוגן צביה ‏1.9.17
הודעה בפורוםGBS בנרתיקילדה ‏22.8.17
הודעה בפורוםGBS בנרתיקד"ר קוגן צביה ‏1.9.17
הודעה בפורוםביוץחן ‏22.8.17
הודעה בפורוםבדיקת בטאשלי ‏20.8.17
הודעה בפורוםבדיקת בטאד"ר קוגן צביה ‏26.8.17
הודעה בפורוםמחזור לא סדיר בת 12דנה ‏20.8.17
הודעה בפורוםמחזור לא סדיר בת 12ד"ר קוגן צביה ‏26.8.17
הודעה בפורוםמירנה וכאבי גבדניאלי ‏20.8.17
הודעה בפורוםמירנה וכאבי גבד"ר קוגן צביה ‏26.8.17
הודעה בפורוםנויטרפילהמיכל ‏18.8.17
הודעה בפורוםנויטרפילהד"ר קוגן צביה ‏26.8.17
הודעה בפורוםפטריהניקול ‏13.8.17
הודעה בפורוםפטריהד"ר קוגן צביה ‏16.8.17
הודעה בפורוםממוגרפיה בהנקהמרינה ‏2.8.17
הודעה בפורוםממוגרפיה בהנקהד"ר בראונשטיין מיכל ‏4.8.17
הודעה בפורוםתרופות האם לקחתשג ‏30.7.17
הודעה בפורוםלאחר גרידה - דחוףאנונימית ‏30.7.17
הודעה בפורוםלאחר גרידה - דחוףד"ר קוגן צביה ‏16.8.17
הודעה בפורוםפרופיל הורמונאלילונה ‏28.7.17
הודעה בפורוםחשש לפיטריהמיקמיק79 ‏23.7.17
הודעה בפורוםחשש לפיטריהד"ר קוגן צביה ‏26.7.17
הודעה בפורוםאי קבלת מחזור בעת נטילת גלולותד"ר קוגן צביה ‏26.7.17
הודעה בפורוםמשטח ןגינליאורית ‏17.7.17
הודעה בפורוםמשטח ןגינליד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17