הוספת הודעה פורום פוריות - ראש הפורום

אי קליטת הריון

ד"ר פרחי יעקב(10.2.2003, 9:10)

בטיפולי פריון אין הצלחה של 100 אחוז בכל מחזור טיפול.

בהנחה כי מדובר באי פריון מסיבה לא ידועה - כלומר נישללו גורמי אי פריון ידןעים כגון בעייץ ביוץ, בעיה בזרע או חסימת חצוצרות והפרעה בתקינות חלל רחם, הרי שהסיכוי להרות בטיפול של מנוגון והזרעות הינו כ 15-20% לחודש.

יש לחזור על הטיפול בסדרות של 4-6 מחזורים כדי לקבוע באם שיט הטיפול שנבחרה תוביל להשגת הריון. לא ניתן לקבוע הצלחה או כשלון כמו גם סיבה להצלחה או כשלון על סמך מחזור יחיד.

בהצלחה