הוספת הודעה פורום פוריות - ראש הפורום

תוצאות קרישיות יתר

מישהי(1.3.2017, 21:30)

שלום,

הופנתי לביצוע בדיקת קרשיות, לא בעקבות הפלות חזרות, אלא בעקבות נימול שהופיע בצד אחד של הפנים (חשש לאירוע מוחי)

ביצעתי את בדיקת ה-LAC

SCT sensitive to CAC 1.12 ratio 0.67 - 1.27 [......*..]

SCT not sensitive to CAC 0.97 ratio 0.58 - 1.12 [......*..]

SCT-ratio(sensitive/not sensitive) 1.15 ratio 0.90 - 1.39 [....*....]

RVVT sensitive to CAC 1.26 H ratio 0.71 - 1.25 [.........]*

RVVT not sensitive to CAC 0.96 ratio 0.75 - 1.05 [......*..]

RVVT ratio(sensitive/not sensitive) 1.31 ratio 0.96 - 1.34 [........*]

PT for CAC 96 % 75 - 135 [...*.....]

INR for CAC 1.01 0.80 - 1.20 [....*....]

האם יש משמעות קלינית לחריגה הקטנה בערך הריאגנט הרגיש? האם ידרש לחזור על הבדיקות?

תודה רבה