הודעה בפורוםהמנגיומה בשפת הפותסיון ‏15.8.13
הודעה בפורוםהמנגיומה בשפת הפותד"ר דטנר-הדס חנה ‏16.8.13
הודעה בפורוםשאלה בבקשהטלי ‏13.8.13
הודעה בפורוםשאלה בבקשהד"ר דטנר-הדס חנה ‏16.8.13
הודעה בפורוםגודל עובראביגיל ‏11.8.13
הודעה בפורוםגודל עוברד"ר דטנר-הדס חנה ‏16.8.13
הודעה בפורוםממצא בסקירה מאוחרתשגית ‏8.8.13
הודעה בפורוםעצם ירך קצרההילה ‏5.8.13
הודעה בפורוםתוצאות מי שפירקירה ‏3.8.13
הודעה בפורוםעזרה בפענוח תוצאות חלבון עובריד"ר דטנר-הדס חנה ‏3.8.13
הודעה בפורוםהערכת משקלאלמה ‏31.7.13
הודעה בפורוםהערכת משקלד"ר דטנר-הדס חנה ‏3.8.13
הודעה בפורוםאגן כליות מורחב בעוברירדן ‏30.7.13
הודעה בפורוםאגן כליות מורחב בעוברד"ר דטנר-הדס חנה ‏3.8.13
הודעה בפורוםשקיפות עורפיתלרוש ‏29.7.13
הודעה בפורוםשקיפות עורפיתד"ר דטנר-הדס חנה ‏3.8.13
הודעה בפורוםעובי עורף בסקירת מערכות ראשונהד"ר דטנר-הדס חנה ‏27.7.13
הודעה בפורוםמשקל עובר שבוע 26טלי ‏24.7.13
הודעה בפורוםמשקל עובר שבוע 26ד"ר דטנר-הדס חנה ‏27.7.13
הודעה בפורוםתנועות עובראור ‏24.7.13
הודעה בפורוםתנועות עוברד"ר דטנר-הדס חנה ‏27.7.13
הודעה בפורוםהריון וציפרלקסרוני ‏23.7.13
הודעה בפורוםהריון וציפרלקסד"ר דטנר-הדס חנה ‏27.7.13
הודעה בפורוםשליה נמוכה מכסה את צואר הרחם בחלקוד"ר דטנר-הדס חנה ‏27.7.13
הודעה בפורוםMRI עוברייעל ‏19.7.13
הודעה בפורוםMRI עובריד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.7.13
הודעה בפורוםMRI עובריד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.7.13
הודעה בפורוםתוצאות סקר שליש ראשון משוקללד"ר דטנר-הדס חנה ‏20.7.13
הודעה בפורוםמעקב גדילהשוש ‏14.7.13
הודעה בפורוםמעקב גדילהד"ר דטנר-הדס חנה ‏17.7.13
הודעה בפורוםעובר קטן לגילושירן ‏13.7.13
הודעה בפורוםעובר קטן לגילוד"ר דטנר-הדס חנה ‏13.7.13
הודעה בפורוםפענוח חלבון עוברימורן ‏7.7.13
הודעה בפורוםפענוח חלבון עובריד"ר דטנר-הדס חנה ‏8.7.13
הודעה בפורוםמתי?שירן ‏4.7.13
הודעה בפורוםמתי?ד"ר דטנר-הדס חנה ‏8.7.13
הודעה בפורוםסטריפינג בשבוע 39מרינה קושניר ‏3.7.13
הודעה בפורוםסטריפינג בשבוע 39ד"ר דטנר-הדס חנה ‏8.7.13
הודעה בפורוםוריד ימני טבורי מתמידניקי ‏30.6.13
הודעה בפורוםוריד ימני טבורי מתמידד"ר דטנר-הדס חנה ‏2.7.13
הודעה בפורוםשבוע 39כריסטינה דנישבס ‏30.6.13
הודעה בפורוםשבוע 39ד"ר דטנר-הדס חנה ‏2.7.13
הודעה בפורוםהקף ראש קטן?ליה ‏25.6.13
הודעה בפורוםהקף ראש קטן?ד"ר דטנר-הדס חנה ‏26.6.13
הודעה בפורוםכאבי ראשענת ‏23.6.13
הודעה בפורוםכאבי ראשד"ר דטנר-הדס חנה ‏26.6.13
הודעה בפורוםארקוקסיה לפני שאיבת ביציות והריוןד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.6.13
הודעה בפורוםבדיקהורד ‏20.6.13
הודעה בפורוםבדיקהד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.6.13
הודעה בפורוםשבוע 39+1אורה ‏19.6.13
הודעה בפורוםשבוע 39+1ד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.6.13
הודעה בפורוםשבוע 36+3כריסטינה דנישבסקי ‏18.6.13
הודעה בפורוםשבוע 36+3ד"ר דטנר-הדס חנה ‏19.6.13
הודעה בפורוםריבוי אולטרסאונד בתחילת הריוןד"ר דטנר-הדס חנה ‏12.6.13
הודעה בפורוםנקודה ברחםאורי ‏10.6.13
הודעה בפורוםנקודה ברחםד"ר דטנר-הדס חנה ‏12.6.13