הודעה בפורוםטיפול הורמונליירדה ‏13.12.11
הודעה בפורוםטיפול הורמונליד"ר שמעון גינת ‏25.1.12
הודעה בפורוםבדיקה הורמונליתרורי ‏1.12.11
הודעה בפורוםבדיקה הורמונליתד"ר שמעון גינת ‏4.12.11
הודעה בפורוםלחוצה נורא!!!!יובל ‏27.11.11
הודעה בפורוםלחוצה נורא!!!!ד"ר שמעון גינת ‏4.12.11
הודעה בפורוםגלי חום והזעה בלילהלין ‏25.11.11
הודעה בפורוםגלי חום והזעה בלילהד"ר שמעון גינת ‏4.12.11
הודעה בפורוםמחזור בגיל המעברשיר ‏24.11.11
הודעה בפורוםמחזור בגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏4.12.11
הודעה בפורוםבהמשך לשאלה על גלי חום מ- 17.11ד"ר שמעון גינת ‏4.12.11
הודעה בפורוםהפרשותbar ‏22.11.11
הודעה בפורוםהפרשותד"ר שמעון גינת ‏4.12.11
הודעה בפורוםהאם מותר לקחת רמיפרין....ד"ר שמעון גינת ‏21.11.11
הודעה בפורוםיש לי דימומים כבר שובעיםד"ר שמעון גינת ‏21.11.11
הודעה בפורוםמחזור בגיל מעברRoti ‏19.11.11
הודעה בפורוםמחזור בגיל מעברד"ר שמעון גינת ‏21.11.11
הודעה בפורוםגלי חוםעין-יה ‏17.11.11
הודעה בפורוםגלי חוםד"ר שמעון גינת ‏21.11.11
הודעה בפורוםכדור אנג'ליקיהל ‏12.11.11
הודעה בפורוםכדור אנג'ליקד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםלחזור בטולהסמרא ‏11.11.11
הודעה בפורוםלחזור בטולהד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםאטרופיה וגינליתמלי ‏10.11.11
הודעה בפורוםאטרופיה וגינליתד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםפעילות גופנית עם לקיחת אקטונלד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםפוסלאןגאולה ‏6.11.11
הודעה בפורוםפוסלאןד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםמחזור כבד ושימוש ב-הקסאקפרוןד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםחידוש מחזור אחרי שנה וחצי הפסקהד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםTאביאנהרינה ‏3.11.11
הודעה בפורוםTאביאנהד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםדימום בגיל המעבראריאלה ‏3.11.11
הודעה בפורוםדימום בגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםאביאנהכרמי ‏3.11.11
הודעה בפורוםאביאנהד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםכאבי ראשסיגלית ‏2.11.11
הודעה בפורוםכאבי ראשד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםכאבים בצד שמאלסיגלית ‏30.10.11
הודעה בפורוםכאבים בצד שמאלד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםטיפול הורמונלימודאגת ‏27.10.11
הודעה בפורוםטיפול הורמונליד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםגלי חום בגיל המעברלילי ‏26.10.11
הודעה בפורוםגלי חום בגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםתסמיניםחגית ‏25.10.11
הודעה בפורוםתסמיניםד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםד"ר שלוםשרית ‏25.10.11
הודעה בפורוםד"ר שלוםד"ר שמעון גינת ‏17.11.11
הודעה בפורוםשילוב תרופותשירה ‏23.10.11
הודעה בפורוםשילוב תרופותד"ר שמעון גינת ‏24.10.11
הודעה בפורוםנרות למניעת הריוןמיכל ‏22.10.11
הודעה בפורוםנרות למניעת הריוןד"ר שמעון גינת ‏24.10.11