הודעה בפורוםCMVאפרת ‏8.11.12
הודעה בפורוםCMVד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםגיל המעבראורחת ‏7.11.12
הודעה בפורוםגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםטיפול הורמונליאורחת ‏7.11.12
הודעה בפורוםטיפול הורמונליד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםאוורלמזל ‏7.11.12
הודעה בפורוםאוורלד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםאלטרנהרבקה ‏7.11.12
הודעה בפורוםאלטרנהד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםאלטרנה פלוסרבקה ‏7.11.12
הודעה בפורוםאלטרנה פלוסד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםרירמתת עבהשרה ‏25.10.12
הודעה בפורוםרירמתת עבהד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםאין תשובותשרית ‏22.10.12
הודעה בפורוםאין תשובותד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגיל המעברחוששת ‏18.10.12
הודעה בפורוםגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגיל המעבר או הריוןחוששת ‏18.10.12
הודעה בפורוםגיל המעבר או הריוןד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםכריתת רחם , סכרת ואוסרופורוזיסד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםהפסקת הורמוניםשרית ‏13.10.12
הודעה בפורוםהפסקת הורמוניםד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגיל המעבר - פרימולוט-נורד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםבדיקה פרה - מנופאוזהאורנה ‏6.10.12
הודעה בפורוםבדיקה פרה - מנופאוזהד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםדקירות באגן בצד שמאלמונא ‏2.10.12
הודעה בפורוםדקירות באגן בצד שמאלד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגיל המעבר-הפסקת המחזורד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגלי חוםהמזיעה ‏29.9.12
הודעה בפורוםגלי חוםד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגיל המעברציפי ‏26.9.12
הודעה בפורוםגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםהאם אני בגיל המעבר - המשךד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםהאם אני בגיל המעבראירית ‏23.9.12
הודעה בפורוםהאם אני בגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםתחליף לסידןמרים8 ‏20.9.12
הודעה בפורוםתחליף לסידןד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםנדודי שינה בגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםPIDניקו ‏15.9.12
הודעה בפורוםPIDד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםזיעה מרובהמאריי ‏13.9.12
הודעה בפורוםזיעה מרובהד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגיל המעברעדי ‏13.9.12
הודעה בפורוםגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגיל המעברנטלי פרץ ‏10.9.12
הודעה בפורוםגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםגלי חוםשרון ‏10.9.12
הודעה בפורוםגלי חוםד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםמחזור לא תקיןדניאל ‏9.9.12
הודעה בפורוםמחזור לא תקיןד"ר שמעון גינת ‏6.11.12
הודעה בפורוםהורמונים וגלי חוםשרון ‏1.8.12
הודעה בפורוםהורמונים וגלי חוםד"ר שמעון גינת ‏2.9.12
הודעה בפורוםפענוח תוצאות בדיקותד"ר שמעון גינת ‏2.9.12
הודעה בפורוםדימוםעדי ‏31.7.12
הודעה בפורוםדימוםד"ר שמעון גינת ‏2.9.12
הודעה בפורוםדימום ממושךנעמה ‏29.7.12
הודעה בפורוםדימום ממושךד"ר שמעון גינת ‏31.7.12
הודעה בפורוםאקטונאלדנית ‏28.7.12
הודעה בפורוםאקטונאלד"ר שמעון גינת ‏31.7.12
הודעה בפורוםמחזור לאחר הפסקה של שנתייםד"ר שמעון גינת ‏31.7.12
הודעה בפורוםמחזור קבלת וסתילדה ‏3.7.12
הודעה בפורוםמחזור קבלת וסתד"ר שמעון גינת ‏8.7.12