הודעה בפורוםגלי חום והזעה בלילהד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםגיל המעבר בגיל 23דנה ‏8.4.13
הודעה בפורוםגיל המעבר בגיל 23ד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםגיל המעברמאיה ‏1.4.13
הודעה בפורוםגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםכאבים בקיום יחסיםsigal ‏20.3.13
הודעה בפורוםכאבים בקיום יחסיםד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםדם מחזור שנשאר בפניםד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםנובופםסיגלית ‏24.2.13
הודעה בפורוםנובופםד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםטרום גיל המעבראירית ‏21.2.13
הודעה בפורוםטרום גיל המעברד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםדימום אחרי כריתת רחם ושחלותד"ר שמעון גינת ‏9.5.13
הודעה בפורוםמירנה ודימומיםדנה ‏26.1.13
הודעה בפורוםמירנה ודימומיםד"ר שמעון גינת ‏12.2.13
הודעה בפורוםהשמנה בגיל המעברשושנה ‏26.1.13
הודעה בפורוםהשמנה בגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏12.2.13
הודעה בפורוםעליה במשקל לאחר בגיל המעברד"ר שמעון גינת ‏12.2.13
הודעה בפורוםהתקן מירנהאיילת ‏5.1.13
הודעה בפורוםהתקן מירנהד"ר שמעון גינת ‏12.2.13
הודעה בפורוםעיסויראגב ‏29.12.12
הודעה בפורוםעיסויד"ר שמעון גינת ‏12.2.13
הודעה בפורוםיובש נרתיקישושנה ‏27.12.12
הודעה בפורוםיובש נרתיקיד"ר שמעון גינת ‏12.2.13
הודעה בפורוםחומרי סיכהrita ‏24.12.12
הודעה בפורוםחומרי סיכהד"ר שמעון גינת ‏12.2.13
הודעה בפורוםתשובותשרית ‏13.12.12
הודעה בפורוםתשובותד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםגינומונלשושנה ‏9.12.12
הודעה בפורוםגינומונלד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםהמשך שאלהשרית ‏5.12.12
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםהפסקת אביאנהשרית ‏5.12.12
הודעה בפורוםטריסקוונססיגלית ‏4.12.12
הודעה בפורוםטריסקוונסד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםטריסקוונססיגלית ‏30.11.12
הודעה בפורוםטריסקוונסד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםטיפול הורמונליסיגלית ‏30.11.12
הודעה בפורוםטיפול הורמונליד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםהורמוניםסיגלית ‏24.11.12
הודעה בפורוםהורמוניםד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםמחזור מתארךמור ‏24.11.12
הודעה בפורוםמחזור מתארךד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםאולטרה סאונד ויגינליד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםפיענוח בדיקה הורמונליתד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםגלי חוםישראלה ‏15.11.12
הודעה בפורוםגלי חוםד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםפרימולוט נורשיר ‏12.11.12
הודעה בפורוםפרימולוט נורד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםאיך בכל זאת מתגברים ?ד"ר שמעון גינת ‏23.12.12
הודעה בפורוםCMVאפרת ‏8.11.12
הודעה בפורוםCMVד"ר שמעון גינת ‏23.12.12