הוספת הודעה פורום רפואה - כללי - ראש הפורום

יובש בפה

פרופ. ראובן שטינהרץ(8.12.2020, 23:46)

שלום רב,

יש סבות רבו ליובש בפה, חלקן נשעי ידינו כמו נטיל תרופות מסוימות, סבות פסיכולוגיות, חסימת צנורות בלוטות הרוק, אבנים בהן, חסר בלוטו רוק, מחלות כמו מחלת שייגרו, הקרנותועוד.

בברכה,

פרופ. ראובן שטינהרץ