הוספת הודעההוספת תגובה פורום קהילת הריון ולידה - ראש הפורום

בא לי ללדת כבר!

שיר 37(17.6.2015, 19:40)
למרבה ההפתעה אני עדיין סוחבת. הייתי בטוחה שאלד קודם לכן שמחה על ההישג המכובד, בנתיים הכי ארוך שלי 37+6 אבל מרגישה שדייייייי אין לי כח! כבד לי, כואב לי הגב, לא ישנה טוב ומה לא?! מספיק, מרגישה ש 38 יהיה די והותר...
הודעה בפורוםבא לי ללדת כבר!שיר 37 ‏17.6.15
הודעה בפורוםבא לי ללדת כבר!לולה 36 ‏18.6.15
הודעה בפורוםהתייבשתיבת 24 ‏15.6.15
הודעה בפורוםהתייבשתישיר 37 ‏15.6.15
הודעה בפורוםהתייבשתילולה 36 ‏15.6.15
הודעה בפורוםהתייבשתיבת 24 ‏16.6.15
הודעה בפורוםהתייבשתילולה 36 ‏16.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקללולה 35 ‏11.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקלשיר 36 ‏11.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקללולה 35 ‏11.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקללולה 35 ‏11.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקלשיר 37 ‏12.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקלאנה ‏12.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקלבת 24 ‏12.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקללולה 35 ‏12.6.15
הודעה בפורוםהערכת משקלשיר 37 ‏13.6.15
הודעה בפורוםאיך מזהים צירים?אנה ‏10.6.15
הודעה בפורוםאיך מזהים צירים?שיר 36 ‏10.6.15
הודעה בפורוםלשירלולה 35 ‏9.6.15
הודעה בפורוםלשירשיר 36 ‏9.6.15
הודעה בפורוםלשירלולה 35 ‏10.6.15
הודעה בפורוםלשיראנה ‏10.6.15
הודעה בפורוםלשירשיר 36 ‏10.6.15
הודעה בפורוםמעניין מה שלום אנהלולה 34 ‏9.6.15
הודעה בפורוםאני כאןאנה ‏9.6.15
הודעה בפורוםעדכוןשיר 36 ‏9.6.15
הודעה בפורוםעדכוןשיר 36 ‏9.6.15
הודעה בפורוםאני כאןלולה 35 ‏9.6.15
הודעה בפורוםאני כאןשיר 36 ‏9.6.15
הודעה בפורוםלא להאמיןשיר 36 ‏8.6.15
הודעה בפורוםלא להאמיןלולה 34 ‏9.6.15
הודעה בפורוםלא להאמיןלולה 34 ‏9.6.15
הודעה בפורוםלא להאמיןשיר 36 ‏9.6.15
הודעה בפורוםלא להאמיןלולה 34 ‏9.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעישיר 36 ‏5.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעילולה 34 ‏6.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעישיר 36 ‏6.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעילולה 34 ‏6.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעישיר 36 ‏6.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעיבת 24 ‏6.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעילולה 34 ‏7.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעישיר 36 ‏7.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעילולה 34 ‏7.6.15
הודעה בפורוםהיום נכנסתי לתשיעישיר 36 ‏7.6.15
הודעה בפורוםהאם מדובר בתאומיםלילך ‏3.6.15
הודעה בפורוםהאם מדובר בתאומיםשיר 35 ‏4.6.15
הודעה בפורוםאנה מה שלומך???שיר 34 ‏27.5.15
הודעה בפורוםבדיקת gbsלולה 32 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבדיקת gbsשיר 34 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבדיקת gbsלולה 32 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברשיר 34 ‏23.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברלולה 32 ‏23.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברלולה 32 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברשיר 34 ‏24.5.15
הודעה בפורוםעוברוני התהפךךךלולה 32 ‏23.5.15
הודעה בפורוםעוברוני התהפךךךבת 24 ‏23.5.15
הודעה בפורוםעוברוני התהפךךךשיר 34 ‏23.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאות :(שיר 33 ‏20.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאותשיר33 ‏21.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאותבת 24 ‏21.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאותלולה 32 ‏23.5.15
הודעה בפורוםערכי בטא יורדיםמריה ‏19.5.15
הודעה בפורוםערכי בטא יורדיםשיר33 ‏19.5.15
הודעה בפורוםאוף קשה לי לחכותשיר33 ‏19.5.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתשיר33 ‏15.5.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתבת 24 ‏21.5.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתבהריון שבוע 33 ‏21.5.15
הודעה בפורוםלאנהשיר32 ‏12.5.15
הודעה בפורוםשיראנה ‏12.5.15
הודעה בפורוםשירשיר32 ‏12.5.15
הודעה בפורוםשירלולה 31 ‏13.5.15
הודעה בפורוםללילה חשובשיר32 ‏13.5.15
הודעה בפורוםללילה חשובלולה31 ‏14.5.15
הודעה בפורוםללילה חשובשיר32 ‏14.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירשיר32 ‏11.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירבת 24 ‏11.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירלולה 31 ‏13.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירשיר32 ‏13.5.15
הודעה בפורוםהיי שירלולה 31 ‏7.5.15
הודעה בפורוםהיי שירשיר 31 ‏7.5.15
הודעה בפורוםלידה אחרי פעמיים קיסריקרן שמש מאוחרת ‏7.5.15
הודעה בפורוםלידה אחרי פעמיים קיסרילולה 31 ‏7.5.15
הודעה בפורוםקלוריותחן ‏4.5.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??שיר 30 ‏29.4.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??בת 24 ‏30.4.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??לולה 29 ‏30.4.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??בת 24 ‏1.5.15
הודעה בפורוםאיך שהזמן טס...שיר 29 ‏17.4.15
הודעה בפורוםמחר העמסת סוכרבת 24 ‏15.4.15
הודעה בפורוםמחר העמסת סוכראנה ‏15.4.15
הודעה בפורוםעגלת מאמססלולה 27 ‏12.4.15
הודעה בפורוםעגלת מאמססשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםעגלת מאמססלולה 27 ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏12.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהלולה 25 ‏12.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהלולה 27 ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהשיר 28 ‏13.4.15
הודעה בפורוםהעמסת סוכראנה ‏12.4.15
הודעה בפורוםהעמסת סוכרשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםהעמסת סוכראנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםשיר 27 ‏9.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםלולה26 ‏11.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםבת 24 ‏11.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםאליה29 ‏11.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםאנה ‏12.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםאנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםשיר 28 ‏13.4.15
הודעה בפורוםתנועות עוברג'סי ‏6.4.15
הודעה בפורוםתנועות עוברשיר 27 ‏7.4.15
הודעה בפורוםתנועות עוברלולה26 ‏11.4.15