הודעה בפורוםאנה מה שלומך???שיר 34 ‏27.5.15
הודעה בפורוםבדיקת gbsלולה 32 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבדיקת gbsשיר 34 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבדיקת gbsלולה 32 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברשיר 34 ‏23.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברלולה 32 ‏23.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברלולה 32 ‏24.5.15
הודעה בפורוםבאיזה שבוע ילדתן בעברשיר 34 ‏24.5.15
הודעה בפורוםעוברוני התהפךךךלולה 32 ‏23.5.15
הודעה בפורוםעוברוני התהפךךךבת 24 ‏23.5.15
הודעה בפורוםעוברוני התהפךךךשיר 34 ‏23.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאות :(שיר 33 ‏20.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאותשיר33 ‏21.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאותבת 24 ‏21.5.15
הודעה בפורוםקיבלתי את התוצאותלולה 32 ‏23.5.15
הודעה בפורוםערכי בטא יורדיםמריה ‏19.5.15
הודעה בפורוםערכי בטא יורדיםשיר33 ‏19.5.15
הודעה בפורוםאוף קשה לי לחכותשיר33 ‏19.5.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתשיר33 ‏15.5.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתבת 24 ‏21.5.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתבהריון שבוע 33 ‏21.5.15
הודעה בפורוםלאנהשיר32 ‏12.5.15
הודעה בפורוםשיראנה ‏12.5.15
הודעה בפורוםשירשיר32 ‏12.5.15
הודעה בפורוםשירלולה 31 ‏13.5.15
הודעה בפורוםללילה חשובשיר32 ‏13.5.15
הודעה בפורוםללילה חשובלולה31 ‏14.5.15
הודעה בפורוםללילה חשובשיר32 ‏14.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירשיר32 ‏11.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירבת 24 ‏11.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירלולה 31 ‏13.5.15
הודעה בפורוםאני אחרי המי שפירשיר32 ‏13.5.15
הודעה בפורוםהיי שירלולה 31 ‏7.5.15
הודעה בפורוםהיי שירשיר 31 ‏7.5.15
הודעה בפורוםלידה אחרי פעמיים קיסריקרן שמש מאוחרת ‏7.5.15
הודעה בפורוםלידה אחרי פעמיים קיסרילולה 31 ‏7.5.15
הודעה בפורוםקלוריותחן ‏4.5.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??שיר 30 ‏29.4.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??בת 24 ‏30.4.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??לולה 29 ‏30.4.15
הודעה בפורוםבנות מה קורה??בת 24 ‏1.5.15
הודעה בפורוםאיך שהזמן טס...שיר 29 ‏17.4.15
הודעה בפורוםמחר העמסת סוכרבת 24 ‏15.4.15
הודעה בפורוםמחר העמסת סוכראנה ‏15.4.15
הודעה בפורוםעגלת מאמססלולה 27 ‏12.4.15
הודעה בפורוםעגלת מאמססשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםעגלת מאמססלולה 27 ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏12.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהלולה 25 ‏12.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהלולה 27 ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהשיר 28 ‏13.4.15
הודעה בפורוםהעמסת סוכראנה ‏12.4.15
הודעה בפורוםהעמסת סוכרשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםהעמסת סוכראנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםשיר 27 ‏9.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםלולה26 ‏11.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםבת 24 ‏11.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםאליה29 ‏11.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםאנה ‏12.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםשיר 28 ‏12.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםאנה ‏13.4.15
הודעה בפורוםשלום שלוםשיר 28 ‏13.4.15
הודעה בפורוםתנועות עוברג'סי ‏6.4.15
הודעה בפורוםתנועות עוברשיר 27 ‏7.4.15
הודעה בפורוםתנועות עוברלולה26 ‏11.4.15
הודעה בפורוםתחושת עילפוןלולה 25 ‏31.3.15
הודעה בפורוםתחושת עילפוןאנה ‏1.4.15
הודעה בפורוםתחושת עילפוןלולה 25 ‏1.4.15
הודעה בפורוםתחושת עילפוןאנה ‏1.4.15
הודעה בפורוםתחושת עילפוןשיר 26 ‏1.4.15
הודעה בפורוםאני בדיכאוןאנה ‏30.3.15
הודעה בפורוםאני בדיכאוןלולה 25 ‏30.3.15
הודעה בפורוםואגב הסיבה הרגילהלולה 25 ‏30.3.15
הודעה בפורוםואגב הסיבה הרגילהשיר 26 ‏30.3.15
הודעה בפורוםואגב הסיבה הרגילהאנה ‏31.3.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת?שיר 26 ‏29.3.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת?לולה 25 ‏29.3.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת?אנה ‏29.3.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת?בת 24 ‏30.3.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת?בת 24 ‏30.3.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת?אנה ‏30.3.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת?שיר 26 ‏30.3.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏29.3.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהשיר 26 ‏29.3.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהלולה 25 ‏29.3.15
הודעה בפורוםסקירה שנייהאנה ‏30.3.15
הודעה בפורוםעצבים על הרופאהאנה ‏29.3.15
הודעה בפורוםעצבים על הרופאהלולה 25 ‏29.3.15
הודעה בפורוםעצבים על הרופאהאנה ‏29.3.15
הודעה בפורוםעצבים על הרופאהשיר 26 ‏29.3.15
הודעה בפורוםעצבים על הרופאהאנה ‏29.3.15
הודעה בפורוםעצבים על הרופאהאנה ‏29.3.15
הודעה בפורוםעצבים על הרופאהשיר 26 ‏29.3.15
הודעה בפורוםחשש מקיסרי...לולה 25 ‏28.3.15
הודעה בפורוםחשש מקיסרי...שיר 26 ‏28.3.15
הודעה בפורוםחשש מקיסרי...לולה 25 ‏28.3.15
הודעה בפורוםחשש מקיסרי...קרן שמש מאוחרת ‏29.3.15
הודעה בפורוםחשש מקיסרי...אנה ‏29.3.15
הודעה בפורוםחשש מקיסרי...לולה 25 ‏29.3.15
הודעה בפורוםחשש מקיסרי...קרן שמש מאוחרת ‏29.3.15