פורום לב ותזונה - ראש הפורום

רכז רימונים

אהובה(9.5.2005, 12:23)
האם שימוש ברכז יכול להחליף את הרימונים הטבעיים בתפקיד הורדת הכולסטרול?