הוספת הודעההוספת תגובה פורום רשלנות רפואית - ראש הפורום

המשך "מספר שאלות".

יניב(25.1.2009, 21:16)

שלום.

בהקשר לשאלותיך בתשובתך:

1. "עדיין לא ברורה לי נקודה מסויימת: האם אבחנת האפילפסיה הייתה עוד לפני הגיוס? בפנימיה? ואם אכן כך - מדוע וכיצד שיבצו אותך ליחידת שדה קרבית?"

אבחנת האפילפסיה שהתחילה בפנימיה הצבאית, אובחנה וטופלה רק בשרות הצבאי אחרי שנתיים ותשעה חודשים מהתפרצותה בפנימיה.

2. "ואם התיק הרפואי מהפנימיה לא נמצא - כיצד קבע קצין התגמולים כי חלית כבר בגיל 17 בפנימיה? מהיכן בכלל הוא לקח את הטענה כי חלית המחלת חום בפנימיה?"

א. קצין התגמולים טוען שהמחלה שפרצה בגיל 17 בפנימיה, היא תוצאה של מום מולד.

ב. זו הטענה שלי על בסיס חוות דעת רפואית מטעמי, כי חום גבוה מאוד שבו נתקפתי גרם לאפילפסיה.

(יש לציין שגם בתי משפט מחוזי פ"ת ות"א, מקבלים בעיקרון את הקשר בן חום גבוה לאפילפסיה, אבל בגלל המסמכים המזויפים שכביכול היתי חולה לפני כניסתי לפנימיה, תביעתי נידחתה).

3. "ועוד - מה הייתה מחלת החום? האם חוות הדעת הרפואית של קצין התגמולים הסבירה מהו הקשר בין מחלת החום-"המסתורית" - לאפילפסיה?"

שכבתי עם חום גבוה במשך 3 ימים ללא טיפול ורק אחרי זה הופנתי לאישפוז, מה קרה ב-3 ימים אלו אף אחד לא יכול לדעת, כי לא נעשו בדיקות לא הייתי בהשגחה רפואית וכו'.

4. "לעניין הערעור: האם הגשת לוועדת ערר עליונה בבית המשפט? האם ניתנה החלטה/פסק דין? האם קצבו לך זמן לערער לביהמ"ש המחוזי????"

א. הגשתי תביעה נגד קצין התגמולים שנידחתה משני טעמים משפטית ורפואית, ששוחר בפנימיה הצבאית לא יכול לתבוע את ק"ת, וכן שאין קשר בן המחלה לתנאי השרות בפנימיה.

ב. הוגש ערעור לועדת נכים, שקיבל את הטענה המשפטית, אבל דחה את הטענה הרפואית (על סמך מסמכים מזויפים הנ"ל).

ג. הגשתי ערעור לביהמ"ש מחוזי, שהשאיר את ההחלטה על מקומה, גם לעניין הטענה המשפטית והרפואית.

ד. הגשתי בקשת רשות ערעור לעליון שלא נענתה (לא התקימו דיונים), על סמך אותם מסמכים המזויפים בתיק.

ה. לאחר שנים הגשתי תביעה חוזרת נגד ק"ת על סמך ראיה חדשה שחוסר שינה גרם לאפילפסיה וכן טענתי שפסקי הדין ניתנו על סמך מסמכים מזויפים.

ו. ק"ת דחה את התביעה מטעם המשפטי והרפואי הנ"ל.

ז. הגשתי ערעור לביהמ"ש השלום בראשל"צ שהתקבל ובו נבחנה רק הטענה המשפטית, ששוחר יכול לתבוע את ק"ת.

ח. ק"ת ערער לביהמ"ש בפ"ת שנידחה, וביהמ"ש קבע ששוחר יכול לתבוע את ק"ת, וכן הורה לו לבדוק את הקשר בן חום גבוה לאפילפסיה.

ט. לאחר בדיקת MRI ועל בסיס חוות דעת רפואית מטעמו, דחה את התביעה בטענה כי האפילפסיה הוא תוצאה של מום מולד ולא קשור לחום גבוה.

י. היום התיק עומד בערעור בפני ביהמ"ש שלום בראשל"צ (עדיין לא התקיים דיון), ובו אני טוען על מסמכים מזויפים,טענה חדשה\הרחבת חזית, ופיצוי על סבל ועינוי דין במשך שנים.

אני מודה לך מאוד על הרצון והזמן שאתה משקיע בבעיה זו.