הוספת הודעה פורום כירורגיה כללית - ראש הפורום

בדיקת US - שאלה

אמיר(18.6.2017, 9:44)

שלום רב,
אשמח לקבל דעה לגבי בדיקת ה- US, המיקום מאחורי האוזן בחלק התחתון ביותר מאחורי התנוך.
להלן ממצאי בדיקת US אזור רטרואאוריקולרי שמאלי: באזור הממצא המישושי מודגמת קשרית היפואקוגנית תת עורית בגודל 6 מ"מ ועוד 2.8 מ"מ. גבולות הגוש סדירים והמבנה בלתי אחיד במידה קלה. בבדיקת דופלר צבע, מודגמים שני כלי דם קטנים בקוטה הקשירית. יתכן ומדובר בבלוטת למפה קטנה עם שומן מרכזי מינורי.
לא כואב, אך בחודשיים האחרונים לתחושתי גדלה מעט.

האם לדעתך מדאיג? האם נדרש להוציא את הממצא?

האם נתון שאמור להדאיג? האם נדרש להוציא?שלום רב,
אשמח לקבל דעה לגבי בדיקת ה- US, המיקום מאחורי האוזן בחלק התחתון ביותר מאחורי התנוך.
להלן ממצאי בדיקת US אזור רטרואאוריקולרי שמאלי: באזור הממצא המישושי מודגמת קשרית היפואקוגנית תת עורית בגודל 6 מ"מ ועוד 2.8 מ"מ. גבולות הגוש סדירים והמבנה בלתי אחיד במידה קלה. בבדיקת דופלר צבע, מודגמים שני כלי דם קטנים בקוטה הקשירית. יתכן ומדובר בבלוטת למפה קטנה עם שומן מרכזי מינורי.
לא כואב, אך בחודשיים האחרונים לתחושתי גדלה מעט.
האם נתון שאמור להדאיג? האם נדרש להוציא?שלום רב,
אשמח לקבל דעה לגבי בדיקת ה- US, המיקום מאחורי האוזן בחלק התחתון ביותר מאחורי התנוך.
להלן ממצאי בדיקת US אזור רטרואאוריקולרי שמאלי: באזור הממצא המישושי מודגמת קשרית היפואקוגנית תת עורית בגודל 6 מ"מ ועוד 2.8 מ"מ. גבולות הגוש סדירים והמבנה בלתי אחיד במידה קלה. בבדיקת דופלר צבע, מודגמים שני כלי דם קטנים בקוטה הקשירית. יתכן ומדובר בבלוטת למפה קטנה עם שומן מרכזי מינורי.
לא כואב, אך בחודשיים האחרונים לתחושתי גדלה מעט.
האם נתון שאמור להדאיג? האם נדרש להוציא?שלום רב,
אשמח לקבל דעה לגבי בדיקת ה- US, המיקום מאחורי האוזן בחלק התחתון ביותר מאחורי התנוך.
להלן ממצאי בדיקת US אזור רטרואאוריקולרי שמאלי: באזור הממצא המישושי מודגמת קשרית היפואקוגנית תת עורית בגודל 6 מ"מ ועוד 2.8 מ"מ. גבולות הגוש סדירים והמבנה בלתי אחיד במידה קלה. בבדיקת דופלר צבע, מודגמים שני כלי דם קטנים בקוטה הקשירית. יתכן ומדובר בבלוטת למפה קטנה עם שומן מרכזי מינורי.
לא כואב, אך בחודשיים האחרונים לתחושתי גדלה מעט.
האם נתון שאמור להדאיג? האם נדרש להוציא?