הוספת הודעה פורום כירורגיה כללית - ראש הפורום

הרחבה של דרכי מרה תוך וחוץ כבדיות ,

יפעת(8.2.2020, 14:10)

מבקשת להבין במה מדובר להערכתך?

זו בדיקה של אמא - בת 70 עם הממצאים הללו.

בגסטרו מצאו הרחבה של CBDושלחו לבדיקת האם אר איי הזו- וזו התשובה.

יש לציים שכרתו לה כיס מרה עקב אבנים לפני 30 שנה לערך

אאנא התיחסותך

להלן תוצאות סריקה בתהודה מגנטית של :MRCP

אינדיקציה לביצוע :אפיון עץ מרתי .

, דיכוי שומן ,T2, T1 DIXON, MRCP, DWI, ADC mapהבדיקה בוצעה במנחים אקסיאלים וקורונלים ,ברצפי לפני ולאחר הזרקת גדוליניום.

גבולות הכבד סדירים ,אות תקין ,ללא ממצא מוקדי בכבד ,Midclavicular line- הכבד בגודל תקין ב כיס מרה נכרת. התקבלה הדגמה רציפה של דרכי מרה תוך וחוץ כבדיות מורחבות : . מ"מ 7 -דרכי מרה תוך כבדיות מורחבות יותר באונה השמאלית ,ברוחב עד . מ"מ 13 - הודגמו ברוחב כ CHDCBDדרכי המרה הודגמו עם דופנות סדירות וללא פגמי מילוי חשודים לאבנים ,לא התקבלה האדרה פתולוגית דופנית לאחר הזרקת גדוליניום.

לבלב אטרופי .לא נצפה ממצא מוקדי או הרחבת צינור הלבלב. טחול בגודל תקין. אדרנלים מעט מעובים אך ללא ממצא מוקדי מוגדר.

שתי הכליות בגודל תקין עם פרנכימה שמורה. כליות מרכזות ומפרישות סימטרית היטב וללא עדות להרחבת מערכות האיסוף. . מ"מ 16 - נצפו ציסטות קורטיקליות בשתי הכליות אשר הגדולה מהן באספקט פנימי של כליה שמאלית בקוטר כ מ"מ עם מחיצות עדינות בתוכה אשר אינן 12 - באספקט חיצוני בין קוטבי של כליה ימנית לציין ציסטה בקוטר כ .2Fעוברות האדרה פתולוגית .ציסטה עשויה להתאים לבוסניאק

אין עדות לאדנופתיה ברטרופריטונאום עליון. אאורטה הבטנית אינה מורחבת. פיתולי המעיים שנכללו בסריקה אינם מורחבים ובמהלך תקין.

לסיכום: קיימת הרחבה של דרכי מרה תוך וחוץ כבדיות ,ללא ממצא חוסם ,דופנות סדירות אשר אינן עוברות האדרה פתולוגית לאחר הזרקת גדוליניום.