פורום עזרה ראשונה - ראש הפורום

דיפיברילטור אוטומטי

מדריך(14.9.2011, 0:44)

היי...למתנדבי נוער אסור לתת שוק באמצעות הדפיברילטור בעיקר מסיבת בטיחות הצוות והסביבה. יש חשש שמתנדבי הנוער לא ידאגו מספיק לבטיחות שאר אנשים הצוות וינהגו בפזיזות בשעת מתן השוק ולכן לפי נהלי מדא מתנדבי הנוער אינם רשאיים לבצע את השוק.

אולם, מתנדב נוער אשר נוכח בהחייאה טרם הגעת צוותי מדא רשאי ואף חייב להשתמש בדפיברילטור ואף לתת את השוק. הבעיה במתן השוק הינה אך ורק במסגרת הפעילות במדא.