הוספת הודעה פורום קלינאי תקשורת - ראש הפורום

המשך

קרן אורבך-ברוולד(19.3.2018, 11:18)

שלום יותם,

קיימת חקיקה בנושא רעש המתייחסת להגבלת עוצמה של 85 דציבל ומתייחס לבתי עסק ולמקומות מגורים באופן שונה. תוכל לעיין בחקיקה השונה בנושא באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/Pages/RulesandRegulations.aspx#GovXParagraphTitle5

בברכה,

קרן אורבך-ברוולד
קלינאית תקשורת
מכון אודיומדיק