הוספת הודעה פורום כתפיים - ראש הפורום

פריקות חוזרות בכתף - המשך

אט(14.8.2018, 14:53)

ד"ר בר שלומות,

תודה רבה על תשובתך לפנייתי מ 30.7. ביצעתי שבוע שעבר MR Arthro והממצאים כדלהלן:

כמות טובה של החומר הניגודי בתוך המפרק. אין לזהות קרע בלברום. הסחוס המכסה שמור. הדגמה תקינה של הגידים המסובבים ושל הגיד הביצפס. הודגם נזק ע"ש היל-זקס במקומו הטיפוסי עם בצקת לשדית קלה בצמוד.אין לזהות נזק גרמי בגלנואיד. הרצועות הגלנו-הומרליות שמורות. מרקם ונפח השרירים תקינים. לסיכום: נזק טיפוסי לאחר פריקה קידמית של הכתף בראש ההומרוס, ללא הדגמת ממצא חריג אחר. קטגוריה: 2.

על בסיס הממצאים מהי המלצתך? האם ניתוח אנדוסקופי רלוונטי, והאם היית ממליץ על גישה כזו לנוכח הנסיבות? מה זמן השיקום הצפוי?

תודה רבה