הודעה בפורוםפריקת מרפק ושיקומוזהר.כ ‏23.5.05
הודעה בפורוםפריקת מרפק ושיקומוד"ר יפתח בר ‏25.5.05
הודעה בפורוםכאבים בשריר הידרוני ‏22.5.05
הודעה בפורוםכאבים בשריר הידד"ר יפתח בר ‏25.5.05
הודעה בפורוםכאב בכתף ימיןשרית ‏22.5.05
הודעה בפורוםכאב בכתף ימיןד"ר יפתח בר ‏25.5.05
הודעה בפורוםגידיםיעקב דורון ‏22.5.05
הודעה בפורוםגידיםד"ר יפתח בר ‏25.5.05
הודעה בפורוםשבר בעצם הבריחכדטרגלן בגיל 20 ‏22.5.05
הודעה בפורוםשבר בעצם הבריחד"ר יפתח בר ‏25.5.05
הודעה בפורוםדלקת גידיםמיכל ‏19.5.05
הודעה בפורוםדלקת גידיםד"ר יפתח בר ‏21.5.05
הודעה בפורוםקרע בלברוםאריאל ‏19.5.05
הודעה בפורוםקרע בלברוםד"ר יפתח בר ‏21.5.05
הודעה בפורוםכאבים בכתףרינה ‏19.5.05
הודעה בפורוםכאבים בכתףד"ר יפתח בר ‏21.5.05
הודעה בפורוםקרע קטן בגידקובי ‏18.5.05
הודעה בפורוםקרע קטן בגידד"ר יפתח בר ‏19.5.05
הודעה בפורוםכאביםעינת(הראל) ‏18.5.05
הודעה בפורוםכאביםד"ר יפתח בר ‏19.5.05
הודעה בפורוםעצבים פריפריים בכף הרגלרמי כהן ‏17.5.05
הודעה בפורוםעצבים פריפריים בכף הרגלד"ר יפתח בר ‏19.5.05
הודעה בפורוםשבר בעצם הבריחחייל 20 ‏17.5.05
הודעה בפורוםשבר בעצם הבריחד"ר יפתח בר ‏19.5.05
הודעה בפורוםכתףרינה ‏17.5.05
הודעה בפורוםכתף- פרטים חסריםד"ר יפתח בר ‏19.5.05
הודעה בפורוםrotator cuff tearאלה ‏17.5.05
הודעה בפורוםrotator cuff tearד"ר יפתח בר ‏19.5.05
הודעה בפורוםדלקת בגיד כתף - מה גילך?ד"ר יפתח בר ‏17.5.05
הודעה בפורוםchronic impingement syndורד בר-טוב ‏16.5.05
הודעה בפורוםchronic impingement syndד"ר יפתח בר ‏17.5.05
הודעה בפורוםכתף היתיעצות לפני ניתוחד"ר יפתח בר ‏17.5.05
הודעה בפורוםפריקות כתף גמישות יתרנתי כשר ‏15.5.05
הודעה בפורוםפריקות כתף גמישות יתרד"ר יפתח בר ‏17.5.05
הודעה בפורוםפריקת כתף ראשונהרוני ‏15.5.05
הודעה בפורוםפריקת כתף ראשונהד"ר יפתח בר ‏17.5.05
הודעה בפורוםכאבים חזקים בכפות הידייםד"ר יפתח בר ‏15.5.05
הודעה בפורוםקרע גיד סופרא-ספינטוסנועם ‏12.5.05
הודעה בפורוםקרע גיד סופרא-ספינטוסד"ר יפתח בר ‏15.5.05
הודעה בפורוםכאבים בעורף כתף ידכתם ‏10.5.05
הודעה בפורוםכאבים בעורף כתף ידד"ר יפתח בר ‏15.5.05
הודעה בפורוםפריקת כתף - חיילתרבקה ‏9.5.05
הודעה בפורוםפריקת כתף - חיילתד"ר יפתח בר ‏15.5.05