הודעה בפורוםדבק זמנייפה ‏8.4.08
הודעה בפורוםדבק זמניד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםעזרה דחופהמירי ‏8.4.08
הודעה בפורוםעזרה דחופהד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםעזרה דחופהד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםחמוציות בשינייםטליה ‏8.4.08
הודעה בפורוםחמוציות בשינייםד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםאבניתדנה ‏7.4.08
הודעה בפורוםאבניתד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםטיפול שורשרחלי ‏7.4.08
הודעה בפורוםטיפול שורשד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםתותבותחוה ‏7.4.08
הודעה בפורוםתותבותד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםשתלטל ‏7.4.08
הודעה בפורוםשתלד"ר טליה דיין ‏14.4.08
הודעה בפורוםספק טיפול שורשחגית ‏7.4.08
הודעה בפורוםספק טיפול שורשד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםמומחה לשיקום הפהאורית ‏6.4.08
הודעה בפורוםמומחה לשיקום הפהד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםכתריםthmhe cr ‏5.4.08
הודעה בפורוםכתריםד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםשניים שהתכהואנני ‏5.4.08
הודעה בפורוםשניים שהתכהוד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםתותבותחוה ‏5.4.08
הודעה בפורוםתותבותד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםצבע שינייםקרן ‏2.4.08
הודעה בפורוםצבע שינייםד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםשיניים טוחנות אצל ילדיםד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםכאבים לאחר חידוש טיפול שרשד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםלימודי טכנאי שינייםד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםטיפול שורש בשיניים העליונותד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםשאלהליאת ‏31.3.08
הודעה בפורוםשאלהד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםהבקעהמתקשה לחייך ‏30.3.08
הודעה בפורוםהבקעהד"ר טליה דיין ‏10.4.08
הודעה בפורוםצבע השןאילנה מהדרום ‏29.3.08
הודעה בפורוםצבע השןד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםבעיות בעקבות טיפול שינייםד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםהשלמת שינייםאודליה. ‏29.3.08
הודעה בפורוםהשלמת שינייםד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםשיניםסופי ‏28.3.08
הודעה בפורוםשיניםד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםליטוש כתריאיר ‏27.3.08
הודעה בפורוםליטוש כתרד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםקנאקים בלסתראובן ‏27.3.08
הודעה בפורוםקנאקים בלסתד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםכאבים איומים לאחר טיפול שורשד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםכאב שיניים בלתי מוסבר.ד"ר טליה דיין ‏1.4.08
הודעה בפורוםצמיחת שיניים בגיל חודשייםד"ר טליה דיין ‏31.3.08
הודעה בפורוםנסיגת חניכיים?קיי ‏26.3.08
הודעה בפורוםנסיגת חניכיים?ד"ר טליה דיין ‏31.3.08
הודעה בפורוםשן חלב אפורהחנה ‏26.3.08
הודעה בפורוםשן חלב אפורהד"ר טליה דיין ‏31.3.08
הודעה בפורוםטיפולי שיניים..עדי ‏25.3.08
הודעה בפורוםטיפולי שיניים..ד"ר טליה דיין ‏31.3.08
הודעה בפורוםכתר אחוריחנה ‏25.3.08
הודעה בפורוםכתר אחוריד"ר טליה דיין ‏31.3.08
הודעה בפורוםגשר קדמיחנה ‏25.3.08
הודעה בפורוםגשר קדמיד"ר טליה דיין ‏31.3.08
הודעה בפורוםשתל או גשריוסי ליברמן ‏25.3.08
הודעה בפורוםשתל או גשרד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםטעם מר בפהציפי ‏25.3.08
הודעה בפורוםטעם מר בפהד"ר טליה דיין ‏25.3.08