הודעה בפורוםדלקת חניכיים/שינניתאור ‏24.3.08
הודעה בפורוםדלקת חניכיים/שינניתד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםהזנחת שינייםדנה ‏24.3.08
הודעה בפורוםהזנחת שינייםד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםבעייה בחניכיים?שיר ‏24.3.08
הודעה בפורוםבעייה בחניכיים?ד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםחניכייםג'ני ‏24.3.08
הודעה בפורוםחניכייםד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםצחצוח במברשת שיניים חשמליתד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםהלבנת שינייםרחל ‏23.3.08
הודעה בפורוםהלבנת שינייםד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםעששת אצל תינוקותשרון אמא של עדי ‏23.3.08
הודעה בפורוםעששת אצל תינוקותד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםמי פה אוקסיפרש או ליסטרין?ד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםשחיקת שינייםדני ‏21.3.08
הודעה בפורוםשחיקת שינייםד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםדנהציפוי חרסינה ‏20.3.08
הודעה בפורוםדנהד"ר טליה דיין ‏25.3.08
הודעה בפורוםכתרשלי ‏20.3.08
הודעה בפורוםכתרד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםטיפול שורש בשן קדמיתד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםגשרי ‏20.3.08
הודעה בפורוםגשרד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםיישור שיניים בדרך שיקומיתד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםסימן שחור על שן אחרונהד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםמי פהפ ‏17.3.08
הודעה בפורוםמי פהד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםבעיה אסתטיתשרון ‏17.3.08
הודעה בפורוםבעיה אסתטיתד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםשן חלביתאפרת ‏16.3.08
הודעה בפורוםשן חלביתד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםשיניים קידמיותגליה ‏16.3.08
הודעה בפורוםשיניים קידמיותד"ר טליה דיין ‏20.3.08
הודעה בפורוםהלבנת שינייםפזית ‏15.3.08
הודעה בפורוםהלבנת שינייםד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםשינניתהדר בן גוזי ‏15.3.08
הודעה בפורוםשינניתד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםצמיחת שינייםגליה ‏15.3.08
הודעה בפורוםצמיחת שינייםד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםסתימה לבנהמיה ‏15.3.08
הודעה בפורוםסתימה לבנהד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםשינניתאור ‏14.3.08
הודעה בפורוםשינניתד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםטיפול שורשlimort ‏13.3.08
הודעה בפורוםטיפול שורשד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםחניכייםאבי ‏13.3.08
הודעה בפורוםחניכייםד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםטיפול שיניים בלייזראבישי ‏13.3.08
הודעה בפורוםטיפול שיניים בלייזרד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםטעם רע בפהנירית ‏12.3.08
הודעה בפורוםטעם רע בפהד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםמברשת חשמליתמיה ‏12.3.08
הודעה בפורוםמברשת חשמליתד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםפלואור במיםwawa ‏12.3.08
הודעה בפורוםפלואור במיםד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתימטופלת בגשר ‏11.3.08
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתיד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםהסרת כתר קבועיעל ‏11.3.08
הודעה בפורוםהסרת כתר קבועד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםבקיעת שינייםעדי ‏10.3.08
הודעה בפורוםבקיעת שינייםד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםנקודה כהה על החניכיים מעל שן 13ד"ר טליה דיין ‏16.3.08
הודעה בפורוםכתרי זירקוניהאסף ‏10.3.08
הודעה בפורוםכתרי זירקוניהד"ר טליה דיין ‏16.3.08