הוספת הודעה פורום החלפת מפרקים - ראש הפורום

ממצאי בדיקת MRI של ברך שמאל

דודי(29.11.2012, 11:07)

קיבלתי פענוח MRI מבית חולים אסותא אחרי תאונת דרכים,
אשמח לשמוע אודות הפענוח, ומה מומלץ לעשות במצב זה,

תודה

הטכניקה: הבדיקה בוצעה בתהודות P.D עם דיכוי שומן במישור הסגיטלי, בתהודת T2 עם דיכוי שומן במישור
הקורונלי , DESS במישור אקסיאלי , ובסדרת PD בחתכים אלכסוניים מכוונים לרצועת ה-ACL .

התוויה קלינית: בירור נעילה .

ממצאים:

מודגמות קונטוזיות לשדיות במשטח הטיביאלי הלטרלי האחורי .
מודגם קו שבר טרבקולרי במרכז הקונטוזיה הלשדית .
מודגמת דחיסה מינימלית של האספקט האחורי של המשטח הטיביאלי הלטרלי .
מודגמת קונטוזיה לשדית באספקט הקדמי של הקונדיל הפמורלי הלטרלי .
מודגמת קונטוזיה לשדית מינימלית בהיקף האספקט התיכון של הקונדיל הפמורלי המדיאלי .
מודגם קרע חלקי אינטרסטיציאלי לאורך רצועת ה-ACL בעיקר באזור אחיזתה הפמורלי, ללא עדות להיפרדות
הרצועה מאחיזותיה הגרמיות .
שאר הרצועות וגיד הפופליטאוס מודגמים שמורים .
מודגם קרע אנכי בהיקף הקרן האחורית של המניסקוס הלטרלי .
מודגם אות חריג הוריזונטלי בקרן האחורית של המניסקוס המדיאלי אשר אינו מערב את המשטחים הפירקיים
כך שאינו מוגדר כקרע .
המנגנון המיישר מודגם תקין .
סחוס הפיקה שמור .
הודגם נוזל תוך פירקי בכמות קטנה, ללא עדות ליצירת ציסטה פופליטיאלית .

לסיכו :ם קרע חלקי של רצועת ה-ACL וקונטוזיות לשדיות כמתואר .