הוספת הודעה פורום החלפת מפרקים - ראש הפורום

תוצאות בדיקת MRI של הברך

ויטלי(16.7.2013, 9:23)

שלום רב,

לאחר ביצוע MRI של הברך קיבלתי את הפענוח הבא :

"סימנים בצקתיים סוב כונדריאליי פמורו טיביאליים לטרליים עם אי סדירות קורטיקלית.

MCL עם נפיחות פרוקסימלית קלה.

מניסקוס לטרלי - שינויים ניווניים משמעותיים. הקרן הקדמית לא מזוהה. בקרן אחורית הודגמו שינויים ניווניים משמעותיים עם קרע הוריזונטלי.

מניסקוס מדיאלי - קרע הוריזונטלי בקרן האחורית.

נוזל יתר תוך מפרקי ובבורסה SP.

שינויים דלקתיים סינוביאליים במרווח אינפרה פטלרי לטרלי.

לסיכום : תהליך אוסטאוארטריטי פמורו טיביאלי לטרלי עם שינויים משמעותיים במבנה של המניסקוס הלטרלי עם קרע בקרן אחורית. קרע בקרן האחורית של המניסקוס המדיאלי."

שאלותי :

1) האם המצב נחשב אקוטי מבחינה טיפולית?

2) מהם הטיפולים האפשריים ?

3) האם בעקבות טיפול המצב הפיך ?

תודה מראש,

ויטלי

סימנים בצקתיים סוב כונדרליים פמורו טיביאליים לטרליים עם אי סדירות קורטיקלית.
גיד פטלרי וקוודריספס תקינים.
רצועות צולבות שמורות.
עם נפיחות פרוקסימלית קלה. MCL
תקין. LCL
מניסקוס מדיאלי - קרע הוריזונטלי בקרן האחורית.
מניסקוס לטרלי - שינויים ניווניים משמעותיים. הקרן הקדמית לא מזוהה. בקרן האחורית
הודגמו שינויים ניווניים משמעותיים עם קרע הוריזונטלי .
.SP נוזל יתר תוך מפרקי ובבורסה
שינויים דלקתיים סינוביאליים במרווח אינפרה פטלרי לטרלי .
סחוס פטלרי אחורי שמור.
הגומה האחורית ללא שינויים פתולוגיים.
לסיכום:
תהליך אוסטאוארטריטי פמורו טיביאלי לטרלי עם שינויים משמעותיים במבנה של המניסקוס
הלטרלי עם קרע בקרן האחורית.
קרע בקרן האחורית של המניסקוס המדיאלי.
סימנים בצקתיים סוב כונדרליים פמורו טיביאליים לטרליים עם אי סדירות קורטיקלית.
גיד פטלרי וקוודריספס תקינים.
רצועות צולבות שמורות.
עם נפיחות פרוקסימלית קלה. MCL
תקין. LCL
מניסקוס מדיאלי - קרע הוריזונטלי בקרן האחורית.
מניסקוס לטרלי - שינויים ניווניים משמעותיים. הקרן הקדמית לא מזוהה. בקרן האחורית
הודגמו שינויים ניווניים משמעותיים עם קרע הוריזונטלי .
.SP נוזל יתר תוך מפרקי ובבורסה
שינויים דלקתיים סינוביאליים במרווח אינפרה פטלרי לטרלי .
סחוס פטלרי אחורי שמור.
הגומה האחורית ללא שינויים פתולוגיים.
לסיכום:
תהליך אוסטאוארטריטי פמורו טיביאלי לטרלי עם שינויים משמעותיים במבנה של המניסקוס
הלטרלי עם קרע בקרן האחורית.
קרע בקרן האחורית של המניסקוס המדיאלי.
סימנים בצקתיים סוב כונדרליים פמורו טיביאליים לטרליים עם אי סדירות קורטיקלית.
גיד פטלרי וקוודריספס תקינים.
רצועות צולבות שמורות.
עם נפיחות פרוקסימלית קלה. MCL
תקין. LCL
מניסקוס מדיאלי - קרע הוריזונטלי בקרן האחורית.
מניסקוס לטרלי - שינויים ניווניים משמעותיים. הקרן הקדמית לא מזוהה. בקרן האחורית
הודגמו שינויים ניווניים משמעותיים עם קרע הוריזונטלי .
.SP נוזל יתר תוך מפרקי ובבורסה
שינויים דלקתיים סינוביאליים במרווח אינפרה פטלרי לטרלי .
סחוס פטלרי אחורי שמור.
הגומה האחורית ללא שינויים פתולוגיים.
לסיכום:
תהליך אוסטאוארטריטי פמורו טיביאלי לטרלי עם שינויים משמעותיים במבנה של המניסקוס
הלטרלי עם קרע בקרן האחורית.
קרע בקרן האחורית של המניסקוס המדיאלי.