הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

דלקות אוזניים בילדים - חדש יותר לא תמיד טוב יותר

מערכת סטארמד(11.8.2000)
דלקת האוזן התיכונה מהווה, אולי, את הסיבה הנפוצה ביותר לביקור אצל רופא הילדים. אומדן הביקורים בארה"ב עולה על 5 מיליון בשנה. ההוצאה הלאומית שם נאמדת בסכום הקרוב ל-3 מיליארד דולר. הגישה הטיפולית הרווחת גרסה, שיש לטפל בדלקת אוזן למשך 10 ימים. הטיפולים משתנים, כאשר תרופות אנטיביוטיות חדשות, הולכות ותופסות מקום נירחב בטיפול וממילא בהוצאה הכספית המאמירה.
בעבודה השוואתית שבוצעה בקליפורניה עבור הסוכנות לחקר הבריאות ואיכות הטיפול, של משרד הבריאות האמריקאי, נמצא שבשני שליש מהמיקרים, תלונות כאבי האוזנים המבהילות את החולים לרופא חולפות מעצמן תוך 24 שעות מהאבחנה. 80% מהמקרים, תוך 1-7 ימים. לא נמצא יתרון טיפולי כל שהוא לתכשירים אנטיביוטיים חדישים על פני האמוקסיצילין (מוקסיפן) הוותיק. מאידך גיסא, תופעות לואי לטיפול היו מרובות יותר בתכשירים החדישים. בילדים מעל גיל שנתיים לא נמצא הבדל בתוצאת הטיפול הניתן ל-5 ימים לבין טיפול הניתן במשך 10 ימים.
המאמר מוסיף נתון השוואתי בין הגישה הטיפולית בהולנד, הגורסת שיש להמתין יומיים לפני תחילת טיפול לבין הגישה האמריקאית המתחילה בטיפול מידי. שעור התפתחות חיידקים יציבים לטיפול היה משמעותית גבוה יותר בארה"ב.
המאמר נותן חומר למחשבה לחולים, לרופאים ולספקי השרות הרפואי.