הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

האחריות להזהרת החולה מתופעות לוואי לתרופות

מערכת סטארמד(13.8.2000)
רוקחים בארה"ב, נתבעו לדין ע"י הורי ילד שנפטר כתוצאה מטיפול תרופתי מסוים. חבר מושבעים בבית דין אזורי פסק לטובת התובעים. בית המשפט של מדינת טקסס, ביטל את הפסיקה והחיוב. לפי בית המשפט, רוקח רשאי ואולי אף רצוי שיזהיר את החולים מפני תופעות לוואי לתרופות, אך, אינו מחויב לכך על פי חוק (בארה"ב). ההנמקה לחוסר מחויבות הרוקח נעוצה בעובדה, שברגע שרוקח מתערב בנושאי מירשמים, יעילות הטיפול תופעות לוואי וכיו"ב הרי שהוא פוגע ביחסי חולה - רופא. משמעויות הפסיקה המצטרפות לחובת הרופא לידע את החולה באינפורמציה ראויה, ולעיתים קרובות לקבל הסכמה מדעת ומודעת לפעולות הנעשות בחולה, היא שעל החולים לבדוק לקיום תופעות לוואי לטיפול ,ואילו על הרופאים להזהיר את החולים מפני סיכונים אפשריים. למרות הפסיקה, הרוקח עדיין מהוה חוליה חשובה בשרשרת הטיפול. אם רוקח יכול למנוע טעויות בטיפול או להוסיף נדבך למניעת תופעות הלוואי - מן הראוי שיעשה כן, אולם, לפי הפסיקה האחרונה בארה"ב, אין זו אחריותו.