הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

חלבוני התא והשמנה

מערכת סטארמד(19.8.2000)
קבוצת חוקרים ממישיגן, ארה"ב, פירסמה מחקר מעניין על השמנה בעכברים. תוצאות המחקר פורסמו בירחון Science של חודש אוגוסט. לפי החוקרים, בקרת ההשמנה ברמה התאית, קשורה במשפחת חלבונים הקרויה Wnt. נמצא שתירכובות ליתיום כלוריד, מעכבות את התפתחות תאי השומן. החוקרים יוצרים אנלוגיה בין פעולת תירכובות אלו לבין דרך פעולת חלבוני Wnt. זוהי העבודה הראשונה שמצביעה על חשיבות חלבונים - ובמיוחד החלבון Wnt-10b בויסות יצירת תאי שומן.
תאי עכבר העשירים בחלבון הספציפי, נמצאו רזים יותר בהשוואה לתאים עניים בחלבון. נמצא שעליה ביצירת החלבון הביאה לחסימת התפתחות תאי השומן. ככל שתא הלך והזקין רמת החלבון בו ירדה והתא שמן.
לחלבונים קשר גם להתפתחות השריר. דיכוי רמת החלבון בתא לפני הפיכתו לתא שריר סופי, גרמה להפיכתו מתא שריר לתא שומני.
לפי ההבנה כיום, ההשמנה הינה תוספת רקמה שומנית לתאים קיימים. לא ברור עדיין מנגנון הבקרה של יצירת החלבונים הספציפית, ההשמנה ועליה במספר תאי השומן.
נקודה מענינית אחרת היא הקשר בין החלבונים, השמנה ותהליכי ההזדקנות.
SCIENCE 289 : 950 - 953 2000