הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

אוטיזם - תוצאה של פגם מטבולי?!

מערכת סטארמד(5.4.2005)
חוקרים מבית החולים לילדים בארקנסו - ארה"ב, טוענים, שלראשונה, ניתן להוכיח קיומו של פגם מטבולי בחולי אוטיזם.

לדברי החוקרים לחולי טויזם יש בעיה ביכולתם להגיב לעקה ( סטרס) חימצוני.

נתונים אילו הוצגו בכנס לביולוגיה ניסויית באוניברסיטת סאן דיאגו בקליפורניה.

האוטיזם מוגדר כמחלה נוירו - דגנרטיבית המתאפינת בכשלים של הילד ביחסיו עם הסביבה, יכולת מוגבלת לרכישת שפה, דפוסי התנהגות חוזרים על עצמם, התעמנינות מוגבלת באופף אותם.
האיבחון נעשה לרוב עד גיל שלוש.

במהלך העשור האחרון חלה עליה של פי 10 במספר הילדים המאובחנים, כאשר כיום השכיחות היא 30 ילדים חולים לכל 10000 ילדים.

מניחים שהווצרות המחלה היא תולדה של יחסי גומלין בין השפעות סביבתיות לגורמים גנטיים, כאשר לא נמצא גורם מחולל למחלה.

מסיבה זו אבחון המחלה מבוסס למעשה על דפוסי התנהגות ללא כל סמן ביוכימי או ביולוגי מוכר.

החוקרים מארקנסו בדקו 95 ילדים אוטיסטים מול 75 ילדים בריאים והראו שבקרב הילדים האוטיסטיים יש ירידה ברמת הגלוטטיון המשמש כמגן בתאים בפני עקה חמצונית.

ירידת יכולת הגוף להתמודד מול העקה החמצונית גורמת לעליה בכמות הרדיקאלים החופשיים אשר גורמים לנזקי חמצון לתאים במוח, מערכת העיכול ומערכות החסינות.

נזקים אילו תורמים לשינויים במוח, מערכת העיכול והחסינות בחולים האוטיסטים.

בדיקת 360 ילדים אוטיסטיים מול 205 בריאים הראתה עליה בפעילות גנים מקודדים לאנזימים המשתתפים בראקציות חמצוניות:
the catecho-O-methyltransferase gene, the transcobalamin II gene, and the glutathione-S-transferase M1 gene .

איש לא תולה את קולר המחלה בגנים אילו, אך העליה בפעילותם יחד עם גורמים נוספים עלולה הגביר את הסיכון למחלה.

השלב הבא המתוכנן ע"י החוקרים הוא לבחון ישום הממצאים לדרך ביוכימית לאבחון המחלה.