הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

אבני מרה בהריון

פרופ. ראובן שטינהרץ(5.6.2011)
צריכת פחמימות מוגברת בהריון, מעלה את הסיכון להתפתחות אבני מרה, כך טוען מחקר רפואי, שבוצע באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל - ארה"ב.

המחקר כלל 3070 נשים בשליש הראשון להריונן.

תוצאותיו הצביעו על כך שהסיכון לאבני מרה הוכפל בנשים שנמצאו ברביע העליון לצריכה של פחמימות, בהשואה לנשים שהיו ברביע התחתון מבחינת צריכה זו.

לציין שצריכת יתר של פרוקטוז גרמה אף היא להגברת הסיכון לאבני מרה.

מסתבר שאבחון אבנים בכיס מרה במהלך ההריון נמצא ב - 15% מההריונות כאשר בעיות הקשורות לאבני מרה, הן מהסבוות השכיחות ביותר לאשפוז - ושאינן קשורות להריון- בפרק הזמן של חודשיים שלאחר הלידה.

במהלך המחקר המתואר נשים נמצאו במעקב מתחילת השליש הראשון להריון ועד 4 - 6 שבועות לסיומו.

במהלך ההריון כל אשה עברה שלוש פעמים סקירת אולטרה סאונד להערכת נוכחות אבני מרה ועוד בדיקה נוספת לאחר סיום ההריון, מלבד הערכת נתוני הדיאטה - על פי שאלונים.

הסך המצטבר של אבני מרה לצורותיהן השונות היה 10.2%, שמתוכו 2.8% היו מקרים חדשים לחלוטין של אבני מרה.

מציאות "חול"/אבנים בכיס המרה היתה שכיחה יותר:

* בנשים שמנות
* ממוצא היספני.
* אילו מבין הנשים שעלו מעט במשקלן בהריון
* נשים שצרכו קפאין בכמות גדולה
* נשים שצרכו יותר אלכוהול

לא היה הבדל בין נשים שפיתחו אבני מרה, לבין אילו שלא פיתחו אבנים, מבחינת הסטוריה של סוכרת, צריכה קלורית, שומנים או סיבים.

התפתחות אבני מרה נמצאה ביחס ישיר לעליה בצריכת הפחמימות עם סיכון מוגבר פי 2.3 בצרכניות הפחמימות המובהקות, עמילנים או סוכר הפרוקטוז.

מאידך גיסא, צריכת גלקטוז היותה אמצעי מגן שהפחית מהסיכון בכדי 30%, למרות שלא ברור כיצד סוכר זה שנצרך כה מעט בדיאטה מהוה אמצעי מגן.

החוקרים קושרים את העליה ביצירת אבני המרה בתלות ישירה לצריכת הפחמימות, בכך שבהריון קיימת נטיה לתנגודת אינסולין ולהפרשת יתר של אינסולין שצריכת היתר של הפחמימות רק מעצימה אותה.

כתוצאה מכך חלים כמה שינויים:

* הגברת הפרשת הכולסטרול במיץ המרה
* הפחתה ביצירת חומצות מרה
* הגברת יתר של רויון הכולסטרול במיץ המרה.
* גורמים אילו מעורבים עם מצב כיס המרה טרום ההריון ושילוב כלל המשתנים המשפיע על הופעת אבני המרה.

לאור ממצאים אילו סבורים החוקרים שמן הראוי במהלך ההריון לצמצם צריכת סוכרים מזוקקים לטובת דגנים מלאים, וסוכרים מורכבים אחרים מלבד אילו שבדגנים.