הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

ממוגרפיה - היש בה תועלת? הבריטים מטילים ספק

פרופ. ראובן שטינהרץ(18.12.2011)
קנת קלארק' שר הבריאות הבריטי' הקים ועדת מומחים לבחינת יעילות בדיקות סריקה לגילוי מוקדם של סרטן השד.

סכומי הועדה - Forrest report - כפי שפורסמו בשנת 1986, הצביעו חשיבות ביצוע ממוגרפיה בנשים מעל גיל 50 בשל הארכת חייהן - צמצום התמותה בכדי שליש!!!

בהתבסס על מסקנה זו החלו הרשויות בריטניה בהתארגנות לביצוע משימה זו והחלו בהזמנה סדורה לביצוע ממוגרפיה.

גישה זו אומצה במדינות רבות כולל ישראל.

מסתבר, שממוגרפיה יכולה לגרום ליותר נזק מאשר תועלת.

מסקנה זו אף היא מבית היוצר של מערכת הבריאות הבריטית, והיא תומכת מסקנה דומה שפורסמה קודם לכן על ידי Cochrane review - גוף רפואי בלתי תלוי להערכת יעילות מערכות הרפואה.

הסקירה של Cochrane review שפורסמה בשנת 2009 הצביעה על כך שיתרונות הממוגרפיה אינם כה ברורים למול הסיכון שבטיפול יתר/מיותר בנשים.

לפי דו"ח זה - מכל 2000 נשים שנבדקות ואחת נמצאת כחולת סרטן, ונהנית מהטיפול המוקדם, 10 נשים אחרות, מאובחנות כחולות סרטן השד, ומטופלות שלא לצורך, הואיל והאבחנה אינה נכונה.

הפרסום החדש ב BMJ - מעדכן את נתוני ועדת פורסט כולל בהערכות מעודכנות לשיעורי התמותה וזיהוי חיובי מוטעה של סרטן השד.

לפי הפרסום האחרון, נערכה השואה של אוכלוסיית 100 אלף נשים בבריטניה.

ציבור נשים אחד עבר בדיקות סריקה לסרטן השד, והשני לא עבר כל ברור מקדים.

נמצא שאם כוללים את הנזקים מהאבחון החיובי המוטעה, הרי שבהערכת איכות חיים מתואמת לגיל חלה הפחתה בכדי מחצית בקרב הנשים שעברו סריקה מוקדמת.

החוקרים לכן סבורים שיש צורך בדרכים לצמצום תוצאות חיובי מוטעה, כגון הרחקת נשים צעירות מהסריקה, הגדלת מרווח השנים בין הבדיקות ( כיום מומלצות הבדיקות אחת לשלוש נשים בגיל 47 - 73 שנים), ואולי אפשרויות אחרות.