הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

הכנסת החיסון החי מוחלש נגד פוליו לשגרת החיסונים

מערכת סטארמד(7.10.2013)
1. מדוע הוחלט להחזיר את חיסון ה OPV (חי מוחלש) לשגרת החיסונים?

החיסון החי- מוחלש (OPV) מוחזר לשגרת החיסונים בשל יתרונו הייחודי בהגנת המעיים מפני הדבקה והתרבות של נגיפי פוליו פראי (Wild Type).
משעה שנגיף פוליו פראי כזה (מזן 1) חדר לישראל בשנת 2013, הוא הצליח להדביק כמעט רק ילדים עד גיל תשע שקיבלו חיסון מומת (IPV) בלבד, בשיעורים מתגברים ובתפוצה גיאוגרפית נרחבת. זוהי קבוצת הגיל שמעולם לא קיבלה חיסון OPV קודם לכן ועל כן רגישותה הרבה להדבקה, נשאות והפרשה של נגיף הפוליו הפראי שחדר לארץ.
האמצעי הקיים מזה עשרות שנים בארץ ובעולם, הוא חיסון OPV. חיסון זה הוכח הן מחקרית והן בניסיון המצטבר בשימוש בו בארץ ובעולם, כאמצעי מקנה את הגנת המעיים היעילה ביותר מפני פוליו פראי, גם כיום.

2. מדוע הוצא חיסון ה OPV (חי מוחלש) משגרת החיסונים ב 2005?

ההחלטה בזמנו התקבלה על בסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי עבור מדינות שבהן מוגר נגיף הפוליו הפראי, כמו ישראל שהוכרזה כנקייה מפוליו בשנת 2002, יחד עם שאר האזור האירופי של ארגון הבריאות העולמי. מצב זה שונה בתכלית מהמצב בישראל בשנת 2013, עת נגיף הפוליו הפראי הצליח להשתרש בחזרה בארץ עם נוכחות עיקשת ומתמשכת. בנוסף, בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים חשובים המצביעים על החשיבות הייחודית של חיסון ה-OPV ביצירת הגנת מעיים.

3.מדוע יש בו עוד צורך, לאחר שרוב אוכלוסיית הילדים בעצם מחוסנת כעת?

על מנת להגן על אוכלוסיית הילדים מפני פוליו פראי באופן מתמשך וקבוע יש לתת את החיסון OPV נגד פוליו פראי בצורה מתמשכת וקבועה לילדים מתחת לגיל שנה, כולל השנתונים הנולדים החדשים כדי למנוע חדירה נוספת של הנגיף לקבוצת אוכלוסייה זו.

4. מה הערך הנוסף של ה- OPV (חי מוחלש) ?
החיסון החי-מוחלש יהיה חלק שגרתי בתוך סדרת החיסון נגד פוליו פראי כפי שהיה בלוח החיסונים השגרתי המשולב עד סוף שנת 2004. החיסון OPV ייתן הגנת מעיים יעילה נגד סכנת ההדבקה וההתרבות של פוליו פראי אצל הילדים, שכיום מחוסנים רק בחיסון המומת בזריקה, IPV.

5. למי יינתן החיסון OPV (חי מוחלש)? באיזה גיל ובכמה מנות?

החיסון יינתן לילדים שייוולדו מעתה ואילך, במסגרת תוכנית החיסונים השגרתית לאחר קבלת החיסון מסוג IPV. טרם הוחלט על המועד המדויק ומספר המנות.

6. מה ההתייחסות למדוכאי חיסון בהקשר להחזרת החיסון OPV (חי מוחלש) לשגרה?

אין חשש למדוכאי חיסון, כפי שלא היה במהלך 15 שנות תכנית החיסונים המשולבת וכן בניסיון הבטיחותי העולמי הדומה עם מתן החיסון OPV. מדובר על חזרה לתוכנית של חיסוני שגרה בטיחותית המשלבת את מתן החיסון OPV עם החיסון IPV בצורה שמאפשרת הפרשה מינימלית וקצרת-מועד של OPV לסביבה (כ- 2-3 שבועות ואף פחות מכך על פי הספרות המקצועית).
יותר מזה, מספר הילדים המחוסנים ומהם אלו המפרישים בכל עת הינו קטן ביותר במהלך של חיסוני שגרה הניתנים לאורך כל השנה ולא במבצע מרוכז אחד.

7. מדוע תינתן מנה שנייה של OPV (חי מוחלש) בחלק מאזורי הארץ?

הסבב השני של מבצע החיסון יתמקד בשלב זה בחלק מאזורי הארץ. החלטה זו מבוססת על ממצאי הניטור השוטף המעבדתי המתקדם של משרד הבריאות בביוב ברחבי הארץ. באזורים בהם ממשיכה להימדד נוכחות מתמשכת של נגיף הפוליו הפראי בביוב, המצביעה על המשך הפרשה כמותית של הנגיף הפראי מהנשאים (ברובם ילדים עד גיל 9 כאמור), יבוצע סבב שני של מבצע החיסון OPV.

8. מה הניסיון הקיים בעולם למתן שתי מנות של חיסון OPV (חי מוחלש) ?

בעולם מאז ומתמיד היו מקובלים מספר סבבי חיסון חי-מוחלשOPV, זאת בעיקר במקומות בהם לא מחסנים בחיסון IPV נגד פוליו או שבהם לא הייתה תכנית חיסונים שגרתית מסודרת וקבועה. כמו כן, במקומות בהם יש פעילות ניכרת של פוליו ניתנים מספר סבבי חיסון OPV בפרק זמן קצר.