הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

גיל תחילת מתן גלוטן לתינוקות והסיכון למחלת הצליאק - כרסת.

מערכת סטארמד(20.10.2013)
תזמון תחילת מתן מוצרי גלוטן לתינוקות עלול להיות כרוך בסיכון להופעת מחלת הכרסת - צליאק.

מה הוא אם כן חלון הזמן האופטימאלי לתחילת מתן גלוטן?

הואיל והתשובה אינה ברורה, מחקר בנורווגיה ואשר תוצאותיו מובאות בירחון PEDIATRICS, מנסה לענות לבעיה זו.

המחקר בוצע בצורה פרוספקטיבת וכלל 107000 תינוקות

דיווחי מועדי הכנסת גלוטן לדיאטה נעו מגיל 0 ועד 6 חודשים, והנקה עד גיל שנה וחצי.

נמצאו 324 תינוקות עם מחלת הצליאק מתוך 82167 ילדים.

מועד תחילת מתן גלוטן לתינוקות והתפלגות הגילאים היה:

* לפני גיל 4 חודשים - 8%
* 5-6 חודשים - 45.3%.
* לאחר גיל 6 חודשים - 46.5%.

שיעור הנקה היה יציב בגיל 6 חודשים - 78%.

אבחון מחלת הצליאק היה 3.68 מקרים לכל 1000 ילדים כאשר גלוטן ניתן בגיל 5-6 חודשים.

בהינתן הגלוטן מאוחר יותר שיעור התחלואה עמד על 4.15/1000 ילדים וכאשר ניתן קודם לגיל 5 חודשים: 4.24/1000 ילד.

לאחר התאמות לגיל, מין, הנקה, וקיום מחלת צליאק באם עצמה, נמצא שהכנסה מאוחרת של גלוטן לדיאטה העלתה שיעור הסיכון ב - 27%, כאשר התחלת דיאטה הכולת גלוטן לאחר גיל 12 חודשים העלתה את הסיכון ל - 49%.

מסקנת החוקרים ברורה - הכנסה של גלוטן לדיאטה מעבר לגיל ששה חודשים ובמיוחד מעבר לגיל שנה מעלה את הסיכון להתפתחות מחלת הצליאק בילדים.