הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

דבש למניעת זיהומים

מערכת סטארמד(23.10.2013)
הואיל ולדבש יש אפקט אנטי בקטריאלי, היתה צפייה בקרב רופאים ששימוש בדבש עשוי יהיה לבוא במקום תכשירים אנטיביוטיים.

מחקר אוסטרלי שבוצע בקרב חולי כליות שעברו דיאליזה פריטונאלית, ואשר פורסם ב - The Lancet Infectious Diseases, לימד שלדבש אין כל יתרון בהשואה למתן אנטיביוטיקה.

371 אנשים מאוסטרליה וניו זילנד השתתפו במחקר שבוצע באוניברסיטת קוינסלנד.

ההנחת המחקר באה לבחון האם דבש אשר הינו זול ויעיל, עשוי למנוע זיהום מקומי ולהוות טיפול מונע ללא יצירת עמידות חיידקית, בקרב חולים המטופלים בדיאליזה והזקוקים להחלפת הקקטר לעיתים מזומנות.

בוצעה לכן השוואה בין טיפול יומי מקומי בדבש לבין טיפול לאף בתכשיר אנטיביוטי כאשר נמצא חידק הסטפילוקוקוס שהוא חיידק העור השכיח כגורם לזיהום באזור מוצא קטטר הניקוז.

מסך 371 המשתתפים 186 היו בקבוצת הטיפול בדבש ו - 185 בטיפול "השיגרתי".

הזמן להופעת הזיהום הראשון במטופלים בדבש היה 16 חודשים ובבקרה - 17.7 חודשים, הבדל חסר חשיבות סטטיסטית.

בחולי סוכרת לעומת זאת - שיעור הזיהום הראשון במטופלי הדבש היה כעבור 11.6 חודשים והסכנה לזיהום צפקי - פריטוניטיס היה כפול מזה שבבקרה.

מסתבר שהדבש למרות סגולותיו האנטיבקטריאליות אינו מתאים למניעה שגרתית של זיהומים.