הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

הצרות השוער - PYLORIC STENOSIS - והזנה מבקבוק

מערכת סטארמד(28.10.2013)
הזנת תינוקות מבקבוק נקשרה כגורם להופעת הצרות מוצא הקיבה - השוער - hypertrophic pyloric stenosis בילודים

גליון JAMA Pediatrics מיום 21 לאוקטובר, מביא מחקר שבחן האם הזנה מבקבוק מיד לאחר הלידה כרוכה בהתפתחות הצרות השוער.

נכללה במחקר אוכלוסית הנולדים מינואר 2003 ועד דצמבר 2009 באזור מדינת ושינגטון בארה"ב.

בין השנים הנידונות נמצאה ירידה במספר מקרי הצרות השוער מ - 14 מקרים לכל 10000 ילודים ב - 2003 לסך 9 מקרים לכל 10000 ילודים בשנת 2009 כאשר במקביל חלה עליה בשיעור ההנקה מ-80% ל - 94% בהתאמה.

הצרות השוער היתה 19.5% למול 9.1% בהזנת בקבוק מול הנקה כאשר התאמה לגורמים משפיעים אפשריים מלבד הזנת בקבוק הראה שמקרי הצרות השוער שכיחים פי 2.31 בהזנת בקבוק מהנקה.

נתון זה לא נמצא קשור למין או עישון אימהי אך הושפע מגיל האם - ככל שגיל האם עלה חלה עליה בסיכון להצרות השוער.

כן נמצא ששיעור ההצרות היה גבוה בלידה ראשונה מאשר בלידות חוזרות.

מסקנת החוקרים היא שהזנת הילודים מבקבוק כרוכה בעליה בסיכון להצרות השוער, כאשר הסיכון תלוי גם בגילה המתקדם של האם מצד אחד ובמספר הלידות הקודם מצד שני.