הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

מחלת השפעת ותסמונת גילאן בארה

מערכת סטארמד(18.11.2013)
החשש מפני התפתחות תסמונת גילאן בארה (Guillain-Barré syndrome) עקב חיסון שפעת מהוה אחד המוקשים העקריים בהשגת שיעור התחסנות גבוה של האוכלוסיה.

עם זאת, ידוע שמחלת השפעת עצמה עלולה להיות גורם מוביל להתפתחות התסמונת.

יש אם כן צורך בהערכת הסיכון לפתח תסמונת גילאן בארה עקב החיסון למול הסכנה בהתפתחות המחלה לאחר הדבקות בשפעת.

לצורך מענה לשאלה זו נצרכו המחברים למאגר נתוני התחלואה של חבל אונטריו בקנדה.

איסוף הנתונים מתיחס לשנים 1993 - 2011.

בפרק הזמן הנידון תועדו 2831 אשפוזים באבחנת - Guillain-Barré syndrome.

330 מהמאושפזים חוסנו כנגד שפעת ו - 109 אובחנו כסובלים ממחלת השפעת בפרק זמן של 42 שבועות לפני האשפוז עקב התסמונת.

כאשר נבחן היחס בין התסמונת לארוע מקדים (מחלה או חיסון) בחלון זמן של 6 שבועות, נמצא ששיעור התחלואה בתסמונת גילאן בארה היה גבוה ב - 52% לאחר שפעת מזה שהופיע לאחר חיסון השפעת.

כאשר חלון הזמן התקצר ל 2- 4 שבועות מארוע החיסון או המחלה הרי שהסיכון לחלות עקב החיסון עלה עוד יותר.

שיעור התסמונת עקב חיסון לשפעת עמד על 1.03 מקרים לכל מליון חיסונים בעוד ששיעור התסמונת בעקבות מחלת השפעת הגיע ל - 17.2 מקרים לכל מליון חולים.

המסקנה היא שחיסון למחלת השפעת תורם להופעת תסמונת גילאן בארה פחות מהמחלה עצמה.

יש לידע את החולים על האפשרות לתסמונת ועל הפערים או הסיכון השונה בין המצבים.