הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

אפקט ההתאלמנות על בני הזוג שנותרים בחיים

מערכת סטארמד(19.11.2013)
ממחקרים שונים בעבר נמצא שמות בן זוג גורם לעליה בסיכון לתמותה בבן הזוג שנותר בחיים מה שנקרא בספרות הרפואית אפקט ההתאלמנות.

מרבית המחקרים שעסקו בנושא, לא בחנו בצורה מבוקרת, השפעות סוציו-אקונומיות כרקע לעליה בסיכון וכמוכן לא נבחן האם אפקט ההתאלמנות נשאר לאורך זמן או שפג כחלוף הזמן.

מחקר חדש כלל 12316 אנשים בני חמישים ומעלה שהיו נשואים בשנת 1998 ובחן השפעת ההתאלמנות עליהם עד לשנת 2008.

בפרק זמן זה נצפו 2912 מקרי מוות.

נעשתה השואת השפעת התמותה על תוחלת החיים בין אילו שהתאלמנו לאילו שנשארו נשואים.

נמצא שהסיכון לתמותה בשלושת חודשי האלמנות הראשונים היו גבוהים משמעותית מאילו שנצפו בקרב הנשואים:
עליה בסיכון של 87% בגברים, ו - 47% בנשים, כאשר נלקחו בחשבון נושא המין, גזע, מרכיבים סוציו-אקונומיים כחינוך הכנסה והשתכרות.

לאחר 12 חודשי אבלות, העליה בסיכון לתמותה של אלמנים היתה מזערית בהשואה לנשואים - 16%, ובקרב אלמנות כמעט ולא נצפה הבדל.

מסקנת המחברים היא שאפקט ההתאלמנות אינו יכול להיות מוסבר באמצעות השפעת מרכיבים סוציו-אקונומיים ובמיוחד העליה בסיכון לתמותה בשלושת החודשים הראשונים, כאשר כתום שנה אין הבדל בין המינים.