הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

חיי המין - שינויי מגמות

מערכת סטארמד(2.12.2013)
סקר רחב הקף שנערך בבריטניה בחן הרגלי המין של תושבי הממלכה.

תוצאות הסקר מובאות ב - LANCET כששה מאמרים המתיחסים להבטים השונים של חיי המין.

מסתבר שבעוד שחלה עליה בגיוון ובגישה החפשית והמתירנית יותר ליחסי מין, חלה ירידה בקרב גברים ונשים בתכיפות יחסי המין.

הסיבה הפורמלית הניתנת ע"י המשתתפים בסקרים לירידה בתדירות יחסי המין היא העבודה הקשה התובענית והעיסוקים השונים האחרים.

בסקרים השונים חוזרת ועולה התופעה של הטרדה מינית בשיעור של אחת מכל עשר נשים וגבר אחד מכל 70 גברים.

עורכי הסקר גורסים שיש צורך בשינוי ההתיחסות לנושא המין.

בריאות מינית אין משמעותה העדר מחלות מין בלבד אלא היכולת לקיים יחסי מין מענגים, בטוחים וללא כפיה, כאשר שיפור בחיי המין משליך על הבריאות בכללותה:

אנשים - גברים ונשים כאחת, הנהנים מחיי המין שלהם נוטים לסבול מדכאונות או מחלות קרדיו-וסקולריות, פחות מאילו החסרים שמחת המין.

כלל הנתונים נאספו מיותר מ - 15 אלף אנשים בגיל שבין 16 - 74 שנים.

57% מהאנשים בגיל 65 - 74 שנים ציינו שקיימו יחסי מין וגינליים במהלך השנה האחרונה, 30% קיימו יחסי מין אוראליים ו - 3% אנאליים.

בקבוצת הגיל הנידונה השינויי בהתנהגות המינית והגייון בקרב הנשים היה נמוך יחסית, אך בקבוצות הגיל הצעירות יותר הנטיה לגייוןן חיי המין בלטה יותר בקרב הנשים מאשר הגברים, כאשר הממצא המענין הוא שחלה עליה מ - 4% ב - 1990 ל- 16% בשנות ה - 2000 בקיום יחסי מין של נשים עם נשים.

במקביל לעליה בסובלנות בקיום יחסי מין בין בני אותו מין, חלה ירידה בסובלנות כלפי יחסי מין מחוץ לנישואין.

לדעת החוקרים יש מגמה כלל עולמית להפריד בין הגישה לחיי מין לבין המין כאמצעי רבייה.

חיי המין אינם הציר המרכזי שתכליתו התרבות בלבד, אלא עומדים בפני עצמם ולכן חלה פתיחות רבה ונכונות לדון בחופשיות רבה יותר בנושאי אוננות, סקס אורלי, אנאלי, יחסי מין בין אותו בני מין. מה שנחשב פעם כסטייה מוגד היום כגיוון ונטיה לרבגוניות.