הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

הגיל כקריטריון להשתלת איברים מתורמים נפטרים - המלצות וועדה

מערכת סטארמד(9.1.2014)
ביום 3.4.1023 מינה מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופ' רוני גמזו, וועדה לבחינת סוגיית הגיל כקריטריון לרישום להשתלת איברים מתורמים נפטרים.
היזמה להקמת הוועדה התקבלה בהחלטת ועדת ההיגוי שליד המרכז הלאומי להשתלות.
הגילים הרלוונטיים לרישום כמועמדים להשתלה נקבעו בהנחיות ועדת ההיגוי למרכז להשתלות' לפי חוק השתלת אברים, התשס"ח-1002, כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים.

ועדת השתלות הלב והריאות, ועדת הכליות וועדת הכבד
בחנו מחדש בשנת 2012 את מדיניות הגבלת הגיל לרישום לתרומות איברים והציגו לוועדת ההיגוי ניירות עמדה ולפיהן הוצע להעלות את גיל הנרשמים לתרומת לב וריאות ל - 65 - 75, אשר יופיעו ברשימה נפרדת.

לאור המלצת ועדת השתלות כבד נקבע הרישום לתרומת כבד בחלוקה לשתי רשימות – לילדים עד גיל 18 ולמבוגרים עד גיל 67.
עד גיל 65 )לפי החלטת ועדת ההיגוי מיום 10.3.1023כן הוחלט להמשיך בכלל הקובע הקובע כח אין הגבלת גיל לרישום לתרומת כליה.

הדיון המחודש בסוגיית הגיל כקריטריון לכניסה לרשימת המועמדים להשתלה
התקיים בעקבות מקרים שעלו בתקשורת בנוגע למטופלים שנאלצו לעבור השתלת
איברים בחו"ל, בין היתר בשל מגבלת הגיל שמנעה את כניסתם לרשימת הממתינים בארץ.

למקרים אלה הצטרפו מקרים נוספים של מבוטחים שפנו לקבל מימון של קופות חולים להשתלות איברים בחו"ל, בין היתר מאותה סיבה, באופן שחידד את הפער בין הפרקטיקה בארץ למקובל לפחות בחלק ממדינות העולם שאליהן הם פנו.

באותה תקופה הוחלט גם במרכז הלאומי להשתלות להעלות את גיל תורמי האיברים הנפטרים לגיל 80.
במובן מסוים, ולמרות המלצות הוועדות דלעיל להעלות את גיל המועמדים לכניסה לרשימת המושתלים, יצרה העלאת גיל התורמים פער בין הגיל
המקסימלי של התורמים לבין זה של הנתרמים. על רקע כל אלו התקבלה ההחלטה להקים את הוועדה.

הוועדה ממליצה כי:

1. יבוטל הגיל כקריטריון מדיר לרישום מועמדים להשתלות איברים.
2. הגיל לא ישוקלל בנוסחת ההקצאה, למעט כשיש לכך הצדקה רפואית
עניינית. שקלול הגיל המקובל כיום בכליות יישאר מטעם זה על כנו.
3. הוועדה ממליצה לוועדת ההיגוי לבחון את מנגנוני ההקצאה הקיימים, כדי
להבטיח שאלו אינם נותנים משקל כלשהו לגיל הכרונולוגי, אלא מנימוקים
רפואיים בלבד. ניתן לשקול להכליל מדדים חלופיים שאין בהם שקלול גיל
כרונולוגי ושיש להם תוקף רפואי )דוגמת מדד השבריריות(, בנוסחת
ההקצאה )כלומר לא כתנאי סף(.
משרד הבריאות