הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

תחלואה ותמותה מסרטן בישראל - יום הסרטן הבינלאומי 2014

מערכת סטארמד(5.2.2014)
לציון יום הסרטן הבינלאומי מציג משרד הבריאות עדכון נתוני התחלואה והתמותה מסרטן בישראל, וכן נתונים אודות ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, מחוז ותקופת זמן.

סיכום נתוני היארעות הסרטן ותמותה מהמחלה בשנת 2011, ומגמות עבור התקופה 1990-2011:

בשנת 2011 דווחו לרישום הסרטן 28,077 מקרים המחייבים דיווח.

24,992 מהם התייחסו לחולים עם סרטן חודרני, מספר הדומה למדווח בשנים קודמות.
בגברים האבחנה השכיחה ביותר סרטן הערמונית (יהודים) וסרטן הריאה (ערבים).
בנשים היה סרטן השד השכיח ביותר (יהודיות וערביות).

שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל ל-100,000 של סרטן חודרני בכלל האתרים בשנת 2011 היו גבוהים יותר ביהודים (בשני המינים) לעומת ערבים.
ביהודים היה השיעור בגברים (250.9) נמוך מעט מהשיעור בנשים (255.3) ובערבים היה השיעור בגברים (218.9) גבוה מהשיעור בנשים (175.8).

בשנים 1990-2011 נצפתה מגמת ירידה בשיעורי ההיארעות של סרטן חודרני בישראל בשתי קבוצות האוכלוסייה העיקריות – יהודים (מ-2008) וערבים (מ-2010).

בשנת 2011 נפטרו בישראל 10,287 אנשים מסרטן חודרני, מספר הדומה למדווח בשנים קודמות. בגברים הייתה סיבת המוות השכיחה סרטן הריאה (יהודים וערבים) ובנשים, סרטן השד (יהודיות וערביות).

שיעורי התמותה המתוקננים לגיל ל-100,000 מסרטן בכלל האתרים בשנת 2011 היו גבוהים יותר בגברים בהשוואה לנשים בשתי קבוצות האוכלוסייה: 97.9 בגברים יהודים, 114.0 בגברים ערבים, 81.8 בנשים יהודיות ו-60.2 בנשים ערביות.

בהתייחס לתקופה 1990-2011, ביהודים מאז סוף שנות ה-90' נצפית מגמת ירידה בשיעורי התמותה מסרטן.
בערבים ניכרת מגמה דומה החל מ-2008.

בהשוואה בינלאומית על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי (IARC, Globocan 2012), בקרב 20 המדינות המובילות בעולם בשיעורי ההיארעות של סרטן והתמותה מהמחלה, גברים ישראליים נמצאים במקום ה-19 (הן מבחינת ההיארעות והן מבחינת התמותה) ונשים ישראליות נמצאות במקום ה-15 (הן מבחינת ההיארעות והן מבחינת התמותה).

סיכום נתוני ההישרדות היחסית ל-5 שנים, 1990-2010

בשנים 1991-2010 נצפתה עלייה בהישרדות היחסית מסרטן (כלל האתרים) לחמש שנים בכל קבוצות האוכלוסייה ובשני המינים:
ב-23% בגברים יהודים, ב-15% בנשים יהודיות, ב-28% בגברים ערבים וב-18% בנשים ערביות.

ההישרדות היחסית בקרב נשים גבוהה מזו שבקרב גברים, וההישרדות היחסית בקרב יהודים גבוהה מזו שבקרב ערבים, בכל תקופות הזמן.

מגמת עלייה בהישרדות היחסית מסרטן נצפתה גם על פי קבוצות גיל וגם על פי פיזור גיאוגרפי (ברמת מחוזות: צפון, דרום, מרכז, חיפה, ירושלים, תל אביב), הן באוכלוסייה היהודית והן באוכלוסייה הערבית, בשני המינים. חשוב לציין כי ההבדלים בהישרדות בין המחוזות השונים אינם גדולים.

עבור שני סוגי הסרטן המהווים את סיבת המוות העיקרית בגברים (סרטן הריאה) ובנשים (סרטן השד), המגמה דומה, עם עלייה בהישרדות היחסית עם הזמן בכל המגזרים, גם ברמת המחוזות.