הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

פעילות מינית בנשים בגיל הביניים

מערכת סטארמד(13.2.2014)
בבטאון הרפואה - JAMA Internal Medicine מתפרסם מחקר הדן ביחסי המין של נשים בגיל הביניים לפני תקופת הבלות ובמהלכה.

המחקר כלל 354 נשים משנות הארבעים לחייהן ועד למחצית שנות הששים לחיים.

כל הנשים דיווחו על היותן פעילות מבחינה מינית בתחילתו של המחקר.

מדי שנה במשך 4 שנים נתבקשו הנשים למלא שאלון על מצבן הבריאותי וכן האם הגיעו לתקופת הבלות שלהן.

בשאלון של השנה הרביעית הנשים נשאלו באופן מפורש ומודגש באשר לתפקודן המיני, עצמת הדחף המיני,הגעה לאורגזמה בקלות או בקושי אם בכלל, יובש בנרתיק ו/או כאבים במהלך המשגל.

לאחר 4 שנים נוספות נמצא ש- 85% מהנשים המשיכו להיות פעילות מבחינה מינית.

נשים פעילות מינית לפי המחקר, היו בד"כ לבנות, בעלות אינדקס מסת גוף נמוכה וסברו שהמין חשוב להן.

אילו שסברו שהמין חשוב היו פעילות מבחינה מינית פי 3 מאילו שלא יחסו חשיבות גבוהה למין.

לדעת עורכי המחקר נשים שהגיעו לגיל המנופאוזה פעילות מבחינה מינית, המשיכו להיות פעילות מינית גם בתקופת הבלות.

נשים שדיווחו על פעילות מינית ירודה סבלו בד"כ מקשיים פיזיים בביצוע פעילות מינית יותר מאילו שהיו פעילות, אם כי אין לראות בבעיות גופניות את העילה היחידה לירידה בפעילות המינית.