הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

אכינציאה לא תורמת מהותית להבראה בדלקות דרכי הנשימה

מערכת סטארמד(25.2.2014)
תכשירים המופקים מחלקים שונים של צמח האכינצאה, נמצאים בשימוש נרחב באירופה ובארה"ב, כאשר התכשירים יכולים להופיע בשיטות מיצוי שונות.

מקומה של ישראל לא נפקד מרשימת המדינות שבהן משתמשים בתכשירי האכינצאה.

נסקרו 24 מחקרים מבוקרים שכללו 4631 משתתפים באשר ליעילות התכשיר בצורותיו השונות כטיפול בדלקות דרכי הנשימה העליונות או במצבים המוגדרים בציבור כהתקררות או הצטננות.

חלק לא מבוטל מהמחקרים היו מוטים, חלקם שיעור ההטיה לא היה ברור ובחלק אחר הסיכון להטיה היה נמוך.

השאלה שנבחנה היתה האם נטילת התכשירים מיד עם הופעת התסמינים הראשונים "להתקררות" קצרו את משך המחלה בהשואה לפלצבו ( אינבו).

גם אם היו מספר עדויות ליעילות מוגבלת של התכשירים, הרי מסקנתם הסופית של החוקרים היתה שלא נמצא כל הבדל בעל משמעות סטטיסטית בין הטיפול בתכשירי האכינצאיה לבין הפלצבו ( תכשירי הבקרה ללא כל חומר פעיל).