הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

יעילות החיסון כנגד שעלת בשנת החיים הראשונה לחיים

מערכת סטארמד(3.3.2014)
נתונים באשר ליעילות החיסון כנגד דיפתריה-טטנטס-שעלת לאחר גיל 4 שנים מוגבלים.

מחקר שבוצע באוסטרליה ניסה להשוות יעילות החיסונים - מנה אחת או שתיים לפני גיל 6 חודשים ו - 3 מנות נוספות מגיל זה ואילך על היעילות בארבע שנות החיים הראשונות, שכן מנת החיסון הרביעית לא ניתנת שם לפני גיל 4.

יעילות החיסון עלתה מ 55% לאחר מנת חיסון ראשונה לפני גיל 4 חודשים ל - 83% לאחר מנת החיסון השניה, כאשר היעילות פחתה בהמשך ל - 70% בגיל 3 שנים ו -59% בין גיל 3-4 שנים.

מסקנת החוקרים היא שלחיסון הניתן בשנת החיים הראשונה יש יעילות טובה כבר לאחר מנת החיסון הראשונה, כאשר ללא מנת דחף יעילות החיסון לאחר השנה הראשונה פוחתת במהירות בין גיל 2-4 שנים.