הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

סרטן ריאה - בדיקות סקירה לאיתור מוקדם

מערכת סטארמד(5.3.2014)
גליון החודש של בטאון הרפואה Annals of Internal Medicine מביא המלצות ועדת הבדיקה לבחינת המעקב והמניעה של סרטן הריאות.

הועדה בחנה נתוני היעילות של הדמיה ממוחשבת בעלת קרינה נמוכה, צילומי חזה, ובדיקת הפרשת תאים בכיח, כאמצעי ההערכה לאיתור סרטן ריאות באנשים ללא כל תסמינים, הנמצאים בסיכון גבוה - מעשנים בהווה או בעבר, וכן יתרונות וסיכונים של כריתה מוקדמת של סרטן ריאות מטיפוס - non–small cell lung cancer.

ההמלצות מכוונות לקהל יעד מגיל 55 ועד ל 80 שנה בעלי היסטורית עישון של 30 חפיסות לשנה או שטרם חלפו 15 שנה מיום שהפסיקו לעשן.

ההמלצות אליהן הגיעה הועדה הן ביצוע סריקה שנתית בהדמיה ממוחשבת בעלת קרינה נמוכה מדי שנה לקהל היעד שצוין לעיל מדי שנה.

בדיקות הסריקה מופסקות כאשר האדם עבר 15 שנים ללא עשון ולא נמצא כל ממצא במהלך המעקב אחריו.