הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

ממוגרפיה אישית או בדיקת סקירה לכל?!

מערכת סטארמד(22.4.2014)
גוף יעוץ רפואי פרטי בשויץ - The Swiss Medical Board מפרסם נייר עמדה בבטאון היוקרתי NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE המטיל ספק בתקפות בדיקת הממוגרפיה.

למרות היותו גוף רפואי פרטי הפועל בשוויץ, הרי הוא שלוחם של ועידת שרי הבריאות של הקנטונים ( המדינות) המרכיבים את שויץ.

מטבע הדברים, שהנושא מצד אחד, והאכסניה בה מתפרסמים הדברים מצד שני, מעוררים תגובות נזעמות מצד מצדדי הממוגרפיה.

לחלופין כדאי לציין שבתחילת החודש פורסם בבטאון ההסתדרות הרפואית האמריקאית - JAMA, מחקר מסכם על 50 שנות ממוגרפיה שסיכומו הוא שממוגרפיה צריכה להעשות על בסיס אינדוידואלי.

הממצא שפורסם ב - JAMA תואם להמלצה המרכזית של המחקר השויצרי ולפיו ממוגרפיה תבוצע על בסיס אישי פרטני ולא כבדיקת סריקה גורפת, שכן לפי הממצאים של ועדה מטעמם שבחנה את התועלת של הבדיקה, כלל לא בטוח שהתועלת עולה על הנזקים הפוטנציאלים הנובעים הימנה.