הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

ריבוי טעויות באבחון הרפואי והשלכותיו

מערכת סטארמד(24.4.2014)
מחקר מסכם באשר לשיעור טעויות אבחון רפואי מגיע למסקנה עגומה שאחד מכל 20 מבוגרים (בארה"ב) הנזקק לשרותי הקהילה עלול לסבול מאבחון מוטעה.

המחקר מתפרסם בבטאון - BMJ Quality and Safety.

הואיל וטעויות אבחון אינן אחידות בהגדרתן, המחקר מתבסס על איסוף נתונים משלושה מחקרים קודמים שעסקו בנושא, כאשר בשניים מהמחקרים ביסוס הנתונים היה על סמך בקורים חוזרים של החולים או ליקויי מעקב אחר ממצאים.

בעוד שברפואה הראשונית שיעור האבחונים המוטעים הגיע ל - 5.06% הרי שטעויות באבחון סרטן המעי הגס או סרטן הראות היו 0.007% ו - 0.013% בהתאמה.
משמעות הממצאים הללו היא שליקוי באבחון סרטן תורם מעט יחסית לסך הטעויות האבחוניות.

כמחצית מהאבחונים המוטעים כרוכים בנזקים מעבר לליקוי האבחוני.

בתחום זה, למרות מיעוט טעויות האבחון של סרטן, הנזק מאיבחון מוטעה גדול יותר מאשר במחלות אחרות.