הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

איסור שימוש בקודאין בילדים

מערכת סטארמד(29.4.2014)
למרות קוים מנחים שהוצאו בעבר כנגד השימוש בקודאין בילדים, מסתבר שהנחיות לחוד ופרקטיקה יומיומית לחוד.

ילדים המגיעים לחדרי מיון בארה"ב ( וניתן להניח שבארץ המצב אינו שונה מהותית) עם תסמינים של "התקררות" או זיהום דרכי נשימה עליונים עדין מטופלים בתכשירים המכילים קודאין.

בחינה של 56000 ילדים מגיל 3 - 17 שנים שחיפשו מזור בחדרי מיון, בוצעה בין השנים 2001 ל - 2010.

למרות שחלה ירידה בשיעור הבקורים בהם ניתן קודאין מכל סיבה שהיא מ - 3.7% ל - 2.9% במהלך העשור של הבדיקה, רישום תכשירים המכילים קודאין לזיהומי דרכי הנשימה כמעט ולא השתנה, גם לאחר 2006 כאשר הנחיות של מספר אגודים מקצועיים רפואיים המליצו כנגד השימוש בקודאין.

כדאי לציין שבשנת 2013 מנהל המזון והתרופות בארה"ב - FDA - הוציא הערת אזהרה מחודשת בעקבות פטירת ילדים שטופלו בקודאין לאחר כריתת שקדים ואדנואידים. הסיבה היתה שאותם ילדים יצרו בגופם ( באמצעות אנזימי כבד) מעבר מהיר של הקודאין למורפין שהצטבר במהירות רבה והביא לדיכוי הנשימה.

אין לצפות מי מהילדים יבצע פעילות מטבולית מהירה זו ובשל הסיכון - הוצאו ההנחיות.

בארץ תרופות רבות מכילות קודאין ומרביתן - ללא מרשם.