הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

השפעת משקאות ספורט ואנרגיה על אורח חיי מתבגרים

מערכת סטארמד(12.5.2014)
מחקר חדש המתפרסם בירחון לחינוך לתזונה ולאורח חיים בחן השפעת משקאות אנרגיה על אופן התנהגות מתבגרים.

תוצאות המחקר מתבססות על נתונים מ 20 כיתות 6 - 12 של בתי ספר תיכוניים, וכלל 2793 מתבגרים שמתוכם 53.6% היו בנות.

במחקר נבחנו תדירות אכילת ארוחות בוקר, פעילות גופנית מתונה וחזקה, צריכת מדיה,שינה ועישון.

נמצא שכשליש מבני הנוער צורכים משקאות ספורט, ו - 14.7% משקאות אנרגיה לפחות אחת לשבוע.

בבנים ובבנות צריכת משקאות אילו מלווה בשימוש עודף במשחקי וידאו מצד אחד ולפעילות גופנית נמרצת יותר מצד שני, בהשואה לאילו שאינם צורכים משקאות אילו, כאשר בבנים הנטיה לפעילויות אילו גבוהה יותר מאשר בבנות.

צרכני משקאות אנרגיה צורכים גם משקאות קלים ממותקים בשיעור גבוה יותר.

הצרוף של שתית משקאות אילו בבני נוער שאינם עסוקים בפעילות גופנית נמרצת מובילה להשמנת יתר.

מתבגרים הצורכים משקאות אילו נוטים יותר מאחרים לעשן, ולצרוך חמרים מסוכנים.

צרכני משקאות אנרגיה נוטים לצריכת אלכוהול יותר מאילו שאינם צורכים משקאות אילו כאשר הסיבה לקשר אינה מובנת.

צריכת משקאות אנרגיה כרוכה בהפחתה בצריכה סדורה של ארוחות בוקר כאשר תופעה זו ניכרת יותר בבנות מאשר בבנים.