הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

טיפול בחיידק הליקובקטר בהעדר תסמינים, להפחתת סרטן הקיבה

מערכת סטארמד(26.5.2014)
הכחדת חיידק ההליקובקטר פילורי Helicobacter pylori במבוגרים בריאים, נמצאה כרוכה בהפחתת הארעות סרטן הקיבה.

ממצאים אילו המתבססים על מטה אנליזה של ששה מחקרים מבוקרים מתפרסמים בבטאון הרפואה - BMJ.

המחקר בחן שיעור הארעות סרטן הקיבה שנתיים לאחר טיפול בחיידק, שנמצא באנשים בריאים ללא הסתמנות קלינית, כאשר לא נעשתה הפרדה בין שיטות הטיפול השונות אלא נבחנו הפערים בין המטופלים לקבוצות הבקרה - פלצבו.

נמצא שבאזורים "מוכי סרטן הקיבה " מספר המטופלים הנדרש למניעת מקרה אחד הוא נמוך ביותר - 15 בלבד - כמוו בקרב גברים סיניים, בעוד שבאזורים עם שכיחות נמוכה יותר יש צורך ב - 245 מטופלים למניעת מקרה בודד - נשים בארה"ב - כאשר הממוצע הוא 124 מטופלים למניעת מקרה סרטן הקיבה.