הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

תרופות חדישות למניעת קרישה ויעילותן בגיל המבוגר

מערכת סטארמד(5.6.2014)
לשוק נכנסו בשנים האחרונות מספר תרופות נוגדות קרישה:
dabigatran [Pradaxa], rivaroxaban [Xarelto], and apixaban [Eliquis

התעוררה השאלה באשר ליעילות ובטיחות התרופות החדישות בהשוואה לאילו שהיו בשוק מקדמת דנא ובעיקר הקומדין, כאשר גיל החולים מתקדם במיוחד.

נעשה ניתוח בדיעבד של עשרה פרסומים מדעיים מבוקרים בהן בוצעה השואה בין התרופות החדישות לותיקות.

בכלל הפרסומים נכללו 25031 משתתפים מעל גיל 75 שנים.

נכללו חולים שסבלו מפרפור פרוזדורים, פקקת חריפה של הורידים העמוקים, וטיפול מתמשך בפקקת ורידים כרונית.

ההשואה נעשתה בין התרופות החדישות שנזכרו לעיל לבין:
warfarin, aspirin, enoxaparin, and placebo

לא נמצא הבדל בין הקבוצות בשיעור הדימומים המשמעותים עקב הטיפול.

לא נמצא הבדל בשיעור מקרי שבץ מוחי במטופלים עקב פרפור פרוזדורים בין הקבוצות.

שיעור מקרי התמותה עקב פקקת ורידים עמוקים היה נמוך יותר בקבוצת המטופלים בתכשירים החדישים.

מסקנת המחברים היא שאין לנושא הגיל חשיבות בהחלטה הטיפולית בתכשירים החדישים למניעת קרישה.