הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

טיפולי הפריה חוץ גופית 1986-2012

מערכת סטארמד(10.6.2014)
בעשור האחרון נרשמה מגמת עליה במספר טיפולי הפריה חוץ גופית בישראל, תוצאות הטיפולים מצביעים על מגמה יציבה.
מרבית מחזורי הטיפול היו עם החזרת עוברים, רבע הסתיימו בהריון וקרוב לחמישית הסתיימו בלידת חי.
אחוז לידות החי לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית במגמת עליה בישראל, 4.4% מכלל לידות החי בשנים 2012 בהשוואה ל- 4.1 בשנת 2011, 3.3% בשנת 2005, 3.0% בשנת 2001 ו- 2.5% בשנת 1997.

מספר מחזורי הטיפול בהפריה חוץ גופית בשנת 2012 עלה ל- 39,606 בהשוואה ל- 38,284 בשנה שעברה (3.5%+) ו-18,011 בשנת 2000 (120%+). השיעור עלה ל- 21.0 ל- 1,000 נשים בגיל הפריון (גיל 15-49) בהשוואה ל- 20.7 בשנה שעברה ו- 11.5 בשנת 2000, עליה ב- 1.7% משנה שעברה ו- 83% משנת 2000.

מספר מחזורי הטיפול עם החזרת עוברים עלה בשנת 2012 ל- 34,503 בהשוואה ל- 33,066 בשנה שעברה (4.3%+) ו- 16,230 בשנת 2000 (113%+). השיעור עלה ל- 18.3 ל- 1,000 נשים בגיל הפריון (15-49) בהשוואה ל- 17.9 בשנה שעברה ו- 10.4 בשנת 2000, עליה ב- 2.6% משנה שעברה ו- 77% משנת 2000. מרבית מחזורי הטיפול היו עם החזרת עוברים, 86%-90% בעשור האחרון.


מספר ההריונות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית עלה ל- 9,746 בשנת 2012 בהשוואה ל- 8,796 בשנה שעברה (10.8%+) ו- 4,217 בשנת 2000 (131%+). שיעור ההריונות עלה ל- 5.2 ל- 1,000 נשים בגיל פריון בהשוואה ל- 4.7 בשנה שעברה (9%+) ו- 2.7 בשנת 2000 (92%+). כרבע ממחזורי הטיפול היו עם הריון, אחוז יציב, יחסית, בעשור האחרון.


מספר לידות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית שהסתיימו בלידת חי עלה ל- 6,472 בשנת 2012 בהשוואה ל- 5,709 בשנה שעברה (13.4%+) ו- 2,794 בשנת 2000 (132%+). השיעור עלה ל- 3.4 ל- 1,000 נשים בגיל פריון (15-49) בהשוואה ל- 3.1 בשנה שעברה (11.5%+) ו- 1.8 בשנת 2000 (92%+).

כחמישית ממחזורי הטיפול הסתיימו בלידת חי, אחוז יציב בעשור האחרון, 15%-18% ממחזורי הטיפול ו- 17%-20% ממחזורי הטיפול עם החזרת עוברים. כשני שליש מההריונות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית הסתיימו בלידת חי, 66% בשנת 2012.


מספר לידות החי לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית (תינוקות שנולדו חיים) עלה ל- 7,565 בשנת 2012 בהשוואה ל- 6,901 בשנה שעברה (9.6%+) ו- 3,546 בשנת 2000 (113%+). השיעור עלה ל- 4.0 ל- 1,000 נשים בגיל פריון בהשוואה ל- 3.7 בשנה שעברה (7.8%+) ו- 2.3 בשנת 2000 (77%+).


מספר תינוקות ממוצע בלידה לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית: בממוצע נולדו 1.2 תינוקות חיים בלידה לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית, שיעור יציב בעשור האחרון, 1.2-1.3.