הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

דום נשימה בשינה והסיכון לסוכרת

מערכת סטארמד(11.6.2014)
דום נשימה בשינה מלווה בהפרעות מטבוליות, והועלתה השאלה באשר לתרומת דום נשימה להארעות סוכרת.

מענה לסוגיה ניתן בעבודה שבוצעה בקנדה, ואשר בחנה ב - 8678 מבוגרים את תרומת הפרעות השינה לסיכון להתפתחות סוכרת.

המחקר הסתמך על נתוני הפרעות שינה כפי שתועדו בין השנים 1994 ל - 2010 אצל אנשים שבעת אבחנת הפרעות השינה לא סבלו מסוכרת, ואשר היו במעקב חציוני של 67 חודש.

במהלך המעקב פתחו 1017 אנשים סוכרת.

החוקרים בחנו גורמים תורמים לסוכרת כגיל, מין, משקל, עישון, השתכרות, מצב סוציואקונומי, מלבד השפעת הפרעות שינה.

נמצא שאנשים שסבלו מדום נשימה חמור בשינה היו בסיכון מוגבר של 30% לפתח סוכרת בהשואה לאנשים ללא הפרעות שינה.

בהפרעות שינה מתונות הסיכון להתפתחות סוכרת היה מוגבר בשיעור של 23%.

הואיל וגם בסוכרת וגם בדום נשימה למשקל הגוף יש משקל תורם, בודדו החוקרים מרכיב אינדקס מסת הגוף - BMI - והראו שדום נשימה היה גורם סיכון מוגבר בלתי תלוי בהשמנה להארעות סוכרת.

עם זאת מזהירים החוקרים שאין בממצא כדי להוכיח קשר סיבתי בין דום נשימה לבין הסוכרת.